ecomail.cz

Autopatia - Jednoduchá metóda pre zložitý svet


Člověk je vytvářen a udržován při životě jemným informačním tokem, nazývaným v čínské medicíně čchi, v józe a indické ajurvédě prána a v evropské homeopatii a léčitelství se mu odjakživa říká vitální síla.


Pokud tuto jemnou harmonickou informaci – vibrace jin a jang dobře přijímáme, jsme harmoničtí, a tedy i zdraví. Pokud se její příjem zhorší vlivem rozladění, které nám přinášejí například znečištěné potraviny nebo prostředí, harmonie se vytrácí, onemocníme a nemůžeme se nemocí zbavit. V takových případech lze použít ke znovunaladění organizmu čistou vodu, a to takovým způsobem, který je vyzkoušen v dvousetleté historii homeopatie. Tam se, vedle léčení „podobného podobným“, používala okrajově také metoda léčení „stejného stejným“– tzv. izopatie. Nebo také „autoizopatie“, pokud je léčebná informace vzata přímo z léčené osoby – jako zkratku používáme slovo autopatie. Prvním zaznamenaným případem autopatie bylo Hahnemannovo léčení tuberkulozního pacienta, kterému nezabíraly homeopatické léky. Zakladatel homeopatie požádal tehdy nemocného, aby plivnul do lahvičky, pak tento materiál obvyklým způsobem (tzv. potencováním) vysoko zředil, a dosáhl tak léčebného efektu. Hahnemannovi bylo v té době dost přes osmdesát a neměl již čas nový přístup k léčení rozvinout.

Autopatie je jednodušší než homeopatie – nemusíme totiž vybírat z mnoha možností ten pravý lék. Jednoduše naředíme, procesem obdobným tomu, jaký je používán v homeopatii, svou individuální informaci až do jemné úrovně, na níž naše prána, vitální síla působí. To jí umožní, aby se na principu rezonance znovu rozezněla ve své původní melodii a vracela do těla a mysli harmonii. Zdrojem informace může být dech nebo slina předmětné osoby, ale také informace ze sedmé čakry, nacházející se nad hlavou mimo tělesný systém. Může se to projevit nejen ústupem potíží, i těch tzv. chronických, ale také narůstajícím pocitem štěstí. Je to postupný celostní proces vylaďování, týkající se celého těla a mysli. Se svými žáky ho praktikuji už šestnáct let. Přípravu „autopatického preparátu“ si provádí každý sám, ve své koupelně nebo na zahradě, a trvá to pár minut. Používá se k tomu skleněný nástroj zvaný „autopatická lahvička“ a postupuje se podle jednoduchého návodu.

Autopatická lahvička má své předchůdce – nádoby na vodu zvané „kundika“ (slovo je odvozeno od „kundalini“, což je jiný indický název pro vitální sílu), používané od nejstarších časů ke zvýšení vitality a zlepšení spojení s vyššími úrovněmi univerza. Existuje dokonce veršované literární dílo „Kundika upanišada“, které je staré skoro tři tisíce let. Kundiky byly rozšířeny zhruba do 10. stol. n. l. ve všech buddhistických zemích a byly používány pro stejný účel jako dnešní autopatická lahvička. Během šestnácti let rozvoje této metody jsme našli řadu strategií a postupů, jak autopatický princip užívat v závislosti na stavech a individuálních vlastnostech osob a jak posilovat jeho účinnost. Pojednal jsem o tom ve dvou knížkách a nedávno se dostala do rukou čtenářů třetí, nazvaná „Autopatická svépomoc“. Uvádím v ní desítky případů, kdy si lidé používáním autopatie zlepšili dlouhodobé chronické potíže těla i mysli, často až k jejich úplnému vymizení. A jsou tam i podrobně popsané postupy, jak toho dosáhli, někdy jen na základě informace z knížek. Je to jednoduchá metoda pro náš složitý svět.


ZKUŠENOST KLIENTKY – MÁM V HLAVĚ BIOGRAF, KTERÝ NEMŮŽU ZASTAVIT!
Pro názornost jeden malý případ: Přišla za mnou paní přes osmdesát. Byla velmi čilá, mimořádně zdravá, aktivní, starala se o zahradu. Myslela často na své blízké a měla o ně, zejména v poslední době, neodůvodněný strach. Měla strach, i když šla jen po ulici – v podstatě ji strach nikdy neopouštěl. Dřív to tak nebývalo. Měla už i strach z tohoto podivného strachu. Neustále si představovala nějaké negativní příběhy a události, které by se mohly jejím blízkým přihodit: „Mám v hlavě biograf, který nemohu zastavit“, říkala. Měla také špatný spánek, v noci ji ty myšlenky trápily víc než ve dne. Doporučil jsem jí, aby si dělala svůj autopatický preparát z informace ze 7. čakry, z prány, a to jednou týdně. Kontrola po měsíci a půl: Ten biograf, negativní
vír myšlenek, přešel hned po prvním použití a už se neobjevil. Usíná rychleji a lépe spí. Řekla, že ji také přestal bolet prst na ruce. Kolik lidí má dnes, v různém stupni, takový strašidelný biograf v hlavě? Možná, až na výjimky, skoro všichni. Dá se to vypnout.

Autopatie působí na vyšší organizační úrovni člověka. Ukazuje nám, že je možné změnit se z pasivní oběti na aktivního činitele, ovlivňujícího pozitivně kvalitu života nejen svého vlastního, ale i lidí kolem. Autopatie má svá pravidla, z větší části odvozená z klasické homeopatie. Člověk se je může snadno a rychle naučit. Cyklus tří jednodenních kurzů se jmenuje Autopatie I. až III. Lidé ovšem praktikují především na základě informace z knížek a často přicházejí už na první setkání s vlastní zkušeností s účinkem autopaticky upraveného vlastního dechu, sliny nebo informace ze 7. čakry. Mimo to se setkáváme během roku i na pracovních seminářích, kde si rozebíráme obtížnější případy a hledáme individuální cesty, jak konkrétním lidem pomoci i z komplikovaných stavů.

Autopaticky se upravuje vlastní dech, slina nebo informace ze 7. čakry.


V současnosti existuje několik stovek vyškolených poradců nejen u nás, ale i v zahraničí (USA, Německo, Švýcarsko...), a často si připojují autopatii do svého repertoáru homeopaté, maséři, trenéři, aromaterapeuti, léčitelé mnoha škol a směrů. Autopatie se snáší dobře s jakoukoliv jinou metodou. Díky své jednoduchosti je velmi vhodná i pro svépomoc. Na stránkách Autopatie.cz jsou videa a články, kde lidé popisují, co pro ně autopatie udělala. Mluví o výsledcích, kterých dosáhli při zlepšování sebe a svých blízkých. O tom si také vyprávíme jednou ročně na konferencích, kde obvykle zazní kolem patnácti referátů, nejen od poradců, ale i od svépomocných léčitelů. Dozvídáme se, čeho dosáhli v rodině, u přátel a u sebe, jak odstranili nebo zlepšili mnohé obvyklé chronické potíže, například artrózu, migrény, alergie, nespavosti, únavy, ekzémy, deprese apod. Letos jsme se na konferenci sešli již po desáté.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra