ecomail.cz

Čo je základom biologických hodín?

Bunky počas rastuprechádzajú 12 minútovými periódami zväčšovania objemu a následného “odpočinku“. Zaujímavé je, že detoxikačný a regeneračný systém Diochi Regenerácia vo Sfére má 12 základných produktov a tiež, že ľudská duša váži 12 gramov.

Základom energetického systému tela je 12 základných energetických dráh, ktoré prechádzajú naším telom ako rozvodná elektrická sieť v našom dome. Deň má 24 hodín a polovica dňa je 12 hodín. O tom, že ľudia, mnoho ďalších živočíchov a do značnej miery aj rastliny podliehajú každodennému rytmu, dnes nikto nepochybuje. Kto si chce počas spánku odpočinúť a zregenerovať svaly, mal by ísť spať skoro, pretože od 23. do 2. hodín prebieha regenerácia a D fáza spánku. Kto chodí spať včas, dokáže svoj imunitný systém regenerovať. Ten môžeme podporiť produktom Viraimun, ale základom je ísť spať včas. Keď zaspávame po 2. hodine v noci, už si veľmi neodpočinieme.

 Aby sme naše telo aj bunky dokázali rýchlo regenerovať, na to slúži Dvanásť stupňový regeneračný systém Sféra. Keď prejdeme všetkými dvanástimi stupňami regenerácie, urobíme pre svoje bunky s veľmi mnoho. Už po  niekoľkých prvých produktoch miznú rôzne alergie a zdravotné problémy. Všetko odchádza v akýchsi vlnách občasného zhoršenia a zlepšenia stavu našich problémov. Telo sa dôkladne prečistí či už po fyzickej, ale aj po psychickej stránke a na konci dvanásťstupňovej regenerácie skonštatujeme,že je ako vymenené. Mnoho ľudí nechce niečo užívať pravidelne, ale v tej pravidelnosti je základ. Nebojme sa preto pri prvých symptómoch zhoršenia a pokračujem v minimálnom dávkovaní. Malé dávky sú do hĺbky problému.

Proteín s dvoma tvárami

Prakticky celá aktivita, od základných metabolických reakcií až po najvyššie intelektuálne prejavy, je riadená cirkadiánnym rytmom, ktorý má za normálnych podmienok periódu 24 hodín. Vedelo sa však už pred 40 rokmi, že niektorí pacienti s rakovinou a niektorí veľmi starí ľudia boli postihnutí akýmsi nekontrolovaným posunom biologických hodín. Rovnako tak sa objavilo, že strata kostnej a svalovej hmoty u astronautov bola spôsobená narušením ich pravidelného denného rytmu. Do určitej miery to platilo aj o následkoch časového posunu pri prelete niekoľkých časových pásiem. James Morré a jeho žena Dorothy na Purdue University vo West Laffayette v Indiane v USA objavili,že bunky v našom tele prechádzajú počas rastu 12-minútovými periódami zväčšovania objemu a následného „odpočinku“, lepšie povedané reguláciou ďalších bunkových funkcií. Ukázalo sa, že za túto periodicitu zodpovedá proteín s akýmisi dvoma „janusovskými“ tvárami a že medzi týmito dvoma formami kmitá. Janus je dvojhlavý rímsky boh počiatku všetkých vecí, ochranca dverí a brán a zároveň boh vchodu a východu (preto býva zobrazovaný s dvoma tvárami, z ktorých jedna hľadí dopredu, druhá dozadu). Je jedným z najstarších rímskych bohov. S Janusom bol spájaný počiatok dňa, prvý deň v mesiaci a prvý mesiac v roku. V Ríme bol postavený chrám Ianus v podobe dvojitej brány, ktorá sa zatvárala lenv období mieru. Bohužiaľ sa táto stavba nezachovala.

Pozoruhodné objavy

Je pozoruhodné, že proteíny hrajúce úlohu v svetelnom a teplotnom rytme boli už pred niekoľkými rokmi objavené napríklad v plesni Neurospora crassa a v muškách „octomilkách“, ktoré sa využívajú ako vhodné fyziologické, genetické a cytostatické modely  pre výskum. V tkanivách cicavcov bolo objavených mnoho faktorov pôsobiacich na denný rytmus; niektoré hrajú rolu v našej genetike a vo vlastnostiach génov, iné v pohybovej aktivite celého organizmu a v mnohých ďalších činnostiach. V rastlinách boli nájdené proteíny nazvané kryptochromy, ktoré majú kľúčovú rolu v nastavení biologických hodín. Nedávny objav „dvojhlavého“ proteínu však ukazuje s veľkou pravdepodobnosťou na rolu univerzálneho proteínu vo všetkých uvedených oblastiach. Pun-Ju Chueh už izoloval gén kódujúci príslušný proteín a bol schopný ho modifikovať tak, že periódu jeho aktivity bolo možné meniť od 22 do 42minút. Je zaujímavé, že „deň“ zodpovedajúci tejto aktivite bol vždy presne60-násobok tejto periódy. Pretože však ide o proteín stále sa pohybujúci a nastavujúci raz jednu raz druhú tvár, doposiaľ sa nepodarilo ho pripraviť v kryštalickej forme a určiť jeho trojrozmernú štruktúru.Znalosť biologických hodín buniek človeka bude mať vplyv naobjasnenie dlhovekosti a samoregenerácie. Skôr, ako vedci rozlúštia kódy buniek, nezostáva nič iné len vsadiť na osvedčené staré spôsoby regenerácie –chodiť včas spať a používať bioinformačné produkty Diochi.

Autor: Vladimír Ďurina, bioteapeut