ecomail.cz

Feng Shui a budúcnosť

Budoucnost je pro lidi důležitá už od nepaměti. Již v pradávných kulturách byli významnými členy společenství různí věštci, věštkyně, mudrci a další duchovní, kteří budoucnost předpovídali. S postupem času byli velmi důležitými „poradci“ vládců v mnoha zemích. Často se jim také přičítá vliv na chování císařů, králů a později i prezidentů. Nejznámější jsou asi věštírny v Delfách. Významnou postavou „věštění“ budoucnosti byl bezesporu Nostradamus. Z modernější doby si můžeme např. připomenout vliv ruského Rasputina na poslední carskou rodinu.


Ale i v dnešní moderní době plné nových technologií máme věštce, astrology a další, kteří se zabývají odhadováním budoucnosti. S budoucností se pracuje i ve velmi pragmatickém prostředí ekonomiky a obchodu. Celý Wall Street je postaven na očekávání budoucího. Spekulace, která hýbe finančním světem, není nic jiného než „věštění“ budoucího vývoje na trzích. K tomuto účelu „věštění“ existuje mnoho různých softwarů, algoritmů apod. Zdá se, že téměř každý člověk by se rád podíval do své budoucnosti a odhalil, co ho čeká. Jednou z nejstarších metod pro odhalování budoucího vývoje je také Yi Jing (I ťing) – Kniha proměn. Tato metoda patří k nejstarším (5 – 10 tis. let stará). Pochází ze staré Číny a byla používána hlavně pro vládnoucího císaře. Kniha proměn vychází z proměn energie. Jejím základem jsou tzv. Dřívější a Pozdější nebesa, která tvoří 8 tzv. trigramů (tři čáry). Tyto čáry symbolizují poměr jinové a jangové energie. Spojením dvou trigramů (tří čar) pak vzniká tzv. hexagram (šest čar), který je základem Knihy proměn. V této knize najdeme 64 hexagramů. Každý hexagram popisuje danou fázi vývoje energie (současný stav) a indikuje její další vývoj – předpověď budoucnosti.

Co nám říká Kniha promě na trigram budoucnosti?
Energie budoucnosti se váže k trigramu, který se jmenuje Jezero. Naznačuje klidnou hladinu jezera, která se tiše vznáší nad hlubinami a zklidňuje aktivní jangové energie. Ukazuje na klid, pohodu a lehkost bytí. Říká nám tím, že budoucnost nemá být těžká, ani složitá. Má být výsledkem plodné a aktivní energie, která budoucnost tvoří.

Trigram Jezero se pojí s podzimem a západem. Na podzim bychom měli sklízet úrodu, o kterou jsme se měli aktivně starat v předchozích obdobích, tedy na jaře a v létě. Tato aktivita nám měla zabezpečit klidnou a bohatou budoucnost. Pokud jsme se ale aktivně o svoji budoucnost nestarali, pak místo klidné energie přijde energie velmi neklidná a vyčerpávající. Hloubka Jezera naznačuje, že bychom se v této hloubce mohli utopit. Pokud jsme ale byli dostatečně aktivní a o budoucnost se starali, pak automaticky následuje klid a prosperita, ze které můžeme těžit ve své budoucnosti.

Západ nám zase naznačuje sklánějící se slunce nad obzorem. Je to čas pozdního odpoledne a brzkého večera. Je to část dne, kdy máme mít vše hotové a užívat si příjemný klid končícího dne. V tomto denním čase si máme odpočinout a nezabývat se již ničím složitým ani těžkým. Máme si jen v klidu užívat výsledků daného dne.

Kniha proměn nám tak jasně naznačuje, že budoucnost je výsledkem naší aktivity v přítomnosti. Jak se říká – minulost vytvořila přítomnost a v přítomnosti tvoříme svoji budoucnost. Když si toto opravdu uvědomíte, pak se možná zastavíte a začnete své každodenní aktivity posuzovat právě z pohledu své budoucnosti. A měli byste. Zkuste se nyní zamyslet nad tím, co každý den děláte, proč to děláte a k čemu to vše vede. Jakou budoucnost vaše aktivity vytvářejí? Vytvářejí takovou budoucnost, jakou chcete? Nebo bude výsledkem něco, po čem vůbec netoužíte?

Většina lidí vůbec o své budoucnosti nepřemýšlí. Žijí ze dne na den. Dělají činnosti z „nějakého“ důvodu a vůbec se nezamýšlí nad tím, kam je tyto aktivity vedou. Po nějaké době se pak často ohlédnou a říkají si: „Je toto opravdu to, co chci?“ Odpovědí pak bývá: „Ne.“ Pak si uvědomí, že žijí život, který vlastně nechtějí a často i život někoho jiného.

Je důležité mít o své budoucnosti jasnou představu.

Postavení jangové a jinové energie nám jasně ukazuje, že budoucnost „stojí“ na aktivních jangových čarách. Tj. naše budoucnost je opravdu tvořena naší vlastní aktivitou. To, co děláte dnes, vytváří to, jak budete žít zítra. Ale jak můžete vědět, co máte dělat, když nemáte jasnou představu o své budoucnosti? Jak správně zvolit aktivity, když nevíte, kam vás mají dovést? Je proto velmi důležité, abyste o své budoucnosti měli jasnou představu.

Kniha proměn nám jasně ukazuje, že každá právě probíhající energie se „posouvá“ daným směrem. Tj. aktivita, kterou právě provádíte, vás někam posouvá. Proto si musíte zvolit takové aktivity, které vás budou posouvat tam, kam potřebujete. Ostatní aktivity jsou pak jen a jen zdrojem zbytečného vyčerpání vaší energie, protože vás neposouvají tam, kam potřebujete.

Dalším důležitým aspektem budoucnosti je to, že je to energie NO - VÉHO . Vše nové, co má do našeho života přijít, vytvoří naši budoucnost. Proto byste měli opravdu velmi dobře zvažovat, co nového si do života „pustíte“. Vše nové automaticky znamená starost. O vše nové se budete muset starat. Když si pořídíte nové auto, musíte platit pojištění, jezdit do servisu, kupovat benzín, mýt ho atd. Když si pořídíte nového mazlíčka, musíte ho krmit, venčit, česat, chodit k veterináři, uklízet po něm atd. Má ale cenu si do života přinášet samé starosti? Ne, to určitě nemá. Trigram Jezero nám naopak ukazuje klid, pohodu a radost. Proto je důležité, aby vše nové přinášelo do vašeho života hlavně radost. A tato radost musí převyšovat dané starosti.

Pokud se tedy nemůžete dočkat, až půjdete venčit svého miláčka a těšíte se, jak si spolu budete na procházce hrát, pak je vše v naprostém pořádku. Pokud ale přicházíte domů s nepříjemným pocitem, že „zase musíte vyvenčit toho psa“, pak to dobře není. Taková budoucnost je jen zdrojem vyčerpání a není pro váš život vůbec vhodná. Proto si vždy dopředu uvědomte, kolik starostí vám nová věc přinese a jak velkou radostí to bude vyváženo.

Budoucnost se ale netýká pouze nových věcí. Velmi významným zdrojem energie (ale také vyčerpání) jsou lidé v našem životě. Proto je velmi důležité si uvědomit, jaké nové lidi si do života pouštíte. Zde buďte opravdu velmi opatrní. Pokud budete mít jen slabý záchvěv pocitu, že vás daný člověk bude spíše vyčerpávat, pak není moudré si ho pouštět do života. Ať se jedná o nového přítele, zaměstnavatele, kolegu v práci či kamaráda „na pivo“. Vybírejte si jen takové lidi, u kterých cítíte, že budou zdrojem vaší energie a že vám budou v životě pomáhat, a ne vám energii brát. Vaše budoucnost musí být zdrojem vaší energie a vše nové, co si do života přidáte, musí sloužit vaší cestě k životnímu cíli, vašim snům.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra