ecomail.cz

Feng Shui - Najskôr spoznaj sám seba


Prožít naplněný a šťastný život patří mezi přirozené potřeby člověka. Ale ne každému se to podaří. Základem je poznání sebe sama.


Pokud neznáte své energie, svůj potenciál, nemůžete si správně nastavit svůj život. Jak jsme uvedli v úvodním článku tohoto seriálu, všechny důležité oblasti života (životní cesta, vztahy, rodina, rozvoj, hodnoty a pravidla, budoucnost, zázemí a vize) mají sloužit k tomu, aby vám dodávaly sílu a energii. Aby to ale bylo možné, musíte nejprve vědět, jakou energii potřebujete. Učení Feng Ren Shui klade na první místo člověka – poznání sebe sama, rozlišuje přitom dva základní typy energie: životní (základní) energie a aktivní energie. Základní energie je určena pro to, aby fungovalo tělo člověka, všechny jeho orgány a části. Aktivní energie, jak již název napovídá, má sloužit k aktivitám člověka. Pokud ke svým aktivitám používáte životní energii, pak ji berete svým orgánům a tělu. Tím dochází k jejich předčasnému oslabení, následnému onemocnění a zbytečnému zkrácení života. Abychom poznali svůj potenciál a energii, můžeme využít nástroje Feng Ren Shui. Je to typologie člověka a jeho energie. Energie jsou dány časem a místem, kdy se člověk narodí. Všichni rozumíme tomu, že jiné energie vládnou na jaře a jiné v zimě, jiné ráno a jiné večer. Stejně tak má jinou energii každý rok, každý měsíc, každý den, každá hodina (viz např. orgánové hodiny). Jak na člověka tyto energie působí a jak jich může využít pro své aktivity, je dáno právě momentem narození.


ENERGIE PRVNÍHO NÁDECHU
Staří Číňané nazývali moment příchodu na svět „energií prvního nádechu“. Když člověk přichází na svět, je konfrontován s právě probíhající energií fáze roční, sezónní, měsíční, denní a dané hodiny. I místo ovlivňuje energii narozeného jedince. Známe rozdíly mezi různými lidskými rasami a národy, které jsou dány právě místem, odkud pocházejí. Aby právě narozený jedinec vůbec přežil, musí se těmto energiím přizpůsobit. A právě tyto energie pak určují, jakým způsobem má člověk pracovat s aktivní energií. Pokud v naší typologii převažuje kreativní energie, měli bychom se zabývat kreativní činností, vymýšlet a vytvářet nové, být inovativní a posouvat věci kupředu. Je-li náš talent zaměřen na práci s detailem, měli bychom vykonávat činnosti, kde detail hraje důležitou roli, jako např. chirurg, právník, účetní, projektant apod. Tím, že budeme v životě využívat svůj talent, půjde nám vše lehce a bez vyčerpání. Často si toho můžeme všimnout např. u nadaných hudebníků. Pokud se člověk narodí s přirozeným talentem pro hru na hudební nástroje, pak se snadno stane virtuózem. Také ale vidíme, že ho hra nabíjí energií, radostí a naplněním. Takové lidi pak jejich činnost dělá opravdu šťastnými. V tu danou chvíli jsou opravdu sami sebou, realizují své já.

„Udělám z tebe... TEBE!“

Asi jste v životě zažili chvíle, kdy jste se pustili do činnosti, která vám šla od ruky jakoby úplně sama. Ta aktivita vám navíc přinášela pocit radosti a lehkosti. V tu chvíli jste byli sami sebou, nechali jste „pracovat“ svůj přirozený talent. Díky tomu jste se vůbec nevyčerpali. Naopak jste cítili příval čerstvé a svěží energie. Ve filmu Kung Fu Panda 3 říká Mistr pandě: „Udělám z tebe… TEBE“. To je přesně to, co musíme v životě udělat. Udělat ze sebe… SEBE. Musíme být sami sebou, být naším JÁ. Ale jen to nestačí. V přírodě je vše určeno k růstu a rozvoji. Proto byste měli svůj talent rozvíjet a budovat. Vaší snahou má být stát se TÍM NEJLEPŠÍM ZE SVÉHO JÁ. Vaše já, váš přirozený talent je totiž smysl vašeho života, který máte naplnit. Je to dar, který vám byl dán proto, abyste tento dar věnovali těm, kteří ho potřebují. Pokud jste se narodili s da rem léčit lidi, máte léčit. Máte-li dar lidi bavit, bavte je. Ten dar není pro vás, ale pro ty, kteří ho potřebují. Stejně tak je to i v přírodě. Vše zde vzniká a vyvíjí se proto, aby to sloužilo těm ostatním. Jabloň neplodí jablka proto, aby je sama snědla, včely nevyrábí med, proto, aby ho samy spotřebovaly, a květina nekvete proto, aby se líbila sama sobě. Vše se rodí s daným smyslem a účelem. A stejně tak jste se narodili i vy.

Tabulka typologie Feng Ren Shui vám ukáže podíl aktivní a pasivní energie (Jang a Jin) – sloupec se znamínky + (aktivní) a – (pasivní). Dále zde vidíte svůj přirozený talent, který určují tzv. proměnné fáze, neboli elementy (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda). Každý z těchto elementů určuje váš talent, potenciál, který máte rozvíjet. Typologie také řeší charakter vaší osobnosti, tj. co máte rádi, co vám dělá radost, co vás naopak může demotivovat, ranit apod. Charakter je určen tzv. archetypy pomocí zvířat. Využít archetypů na základě zvířat pomáhá lidem snadno a rychle pochopit svůj charakter. Každý lehce rozezná rozdíly mezi např. Opicí a Tygrem apod. Pokud znáte svůj přirozený talent, víte pak přesně, jak si máte nastavit jednotlivé oblasti svého života. Úkolem těchto oblastí je to, aby vám pomáhaly váš talent rozvíjet a realizovat. Vaše životní cesta (kariéra) vám má umožnit váš talent vykonávat, váš partner vám má pomáhat na vaší životní cestě s rozvíjením talentu a rodina má být pevným zázemím, které vám umožní váš talent posilovat a budovat. Vaše oblast rozvoje vám ukazuje, jak dalece svůj talent máte rozvinout a hodnoty a pravidla vám umožní vytvořit systém, na základě kterého svůj talent budete využívat. Budoucnost si máte nastavit tak, aby přispívala k rozvoji vašeho talentu, vaše zázemí (domov, kancelář, pracovní místo apod.) má přispívat k posilování vašeho talentu, vize pak mají odpovídat tomu, čeho díky talentu můžete dosáhnout. Tím si vytvoříte tzv. životní rovnováhu, která je základem pro úspěšný rozvoj vašeho talentu a naplnění smyslu vašeho života.


Aktivní energie je určena momentem narození, který dává člověku potenciál určitých energií. Tyto energie dělíme na tři základní skupiny:
• Jin a Jang
• Pět proměnných fází (tzv. pět elementů: Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda)
• Zvěrokruh (tzv. 12 pozemských větví a 28 nebeských zvířat)
Kombinace těchto energií pak určuje to, čemu říkáme přirozený talent a potenciál člověka. Jinými slovy je to jakási „výbava“, která byla člověku dána pro jeho životní cestu. Tato výbava určuje to, čím se má člověk v životě zabývat. Tím, že je na danou aktivitu dobře vybaven, bude ji moci vykonávat lehce a bez vyčerpání. Pokud se ale člověk zabývá v životě aktivitami, na které výbavu nemá, dojde k jeho vyčerpání a oslabení.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra