ecomail.cz

Feng Shui - Poriadok, pravidlá a systém

Když pozorujeme velký vesmír a přírodu, máme pocit, že všechno funguje bez pravidel a řádu, že si každý brouček dělá, co chce, každá moucha si lítá, kam chce… Díváme se na tento „svobodný“ svět s údivem a žasneme, jak je možné, že to vše tak dokonale funguje. Chaos, který vidíme na první pohled, je jen zdáním. A jak se říká, zdání klame. Celý vesmír i celá příroda je obrovským systémem, který funguje na základě velmi přísných pravidel. I na první pohled chaotické galaxie „pulzují“ na základě pevného řádu, stejně tak, jako se celá příroda chová podle velmi detailně nastavených pravidel. Jako by bylo vše předem jasně naplánované, dané a spočítané. I ta malá včelka ví přesně, jak daleko může odletět od svého úlu, aby měla dostatek sil se vrátit zpět


Ano, celý námi poznaný svět funguje na základě pravidel. Je to dokonale fungující řád, kde vše má své dané místo, svoji danou funkci a zodpovědnost. Vše, co tomuto řádu neslouží, je z celku vyloučeno. Platí zde totiž tzv. zákon Jednoty a jednotek. Jednota je celek, který obsahuje různý počet jednotek. U galaxie to jsou např. jednotlivé hvězdy, u našeho slunečního systému jsou to Slunce a jeho planety, u stáda jsou to jednotlivé kusy dobytka atd. Tento systém existuje i u nás lidí. Jednota je naše společnost a jednotky jsou jednotliví lidé, kteří do této společnosti patří. Jsou to národy a jejich příslušníci, jsou to státy a jejich státní příslušníci, jsou to komunity a jejich členové, jsou to rodiny a její rodinní příslušníci. Je to např. i naše tělo a jednotlivé orgány. Vždy existuje Jednota a její Jednotky.

V případě jednoty a jednotek existuje velmi pevný řád a pravidla. Ta říkají, že jednotlivé jednotky mají přispívat k fungování Jednoty. A naopak, Jednota má podporovat a posilovat své jednotky. Pak jednota i jednotky fungují v dokonalé symbióze. Tak funguje všechno na světě – vesmír, příroda, lidská společnost, ale i stroje, počítačové programy apod. Vše je zároveň jednotou i jednotkou. Rodina je jednotou pro své rodinné příslušníky, ale zároveň je jednotkou pro společnost, která se skládá z rodin atd.

Každá jednotka má tak předem daný úkol, který má plnit pro to, aby pomáhala fungování jednoty. Každá včela v úlu má svůj daný úkol, aby celé včelstvo přežilo. A stejně tak je to nastaveno i u lidí. Každý člověk přichází na svět se svým přirozeným talentem, který má rozvíjet a uplatnit při tom, když slouží své společnosti (rodině, komunitě, státu, národu, lidstvu…) – viz první článek tohoto seriálu. Proto je tak důležité, abychom svůj talent poznali a mohli tak přispívat celku. Tímto talentem jsme pak prospěšní celku a tento celek nás pak bude podporovat a pomáhat nám. Pokud ale prospěšní celku nebudeme, bude mít tendenci nás z celku vyloučit. Tím přijdeme o jeho podporu a vše pak budeme muset řešit pouze svojí energií, kterou si tak velmi brzy vyčerpáme.

Energii, o které zde hovoříme, se ve Feng Ren Shui říká Nebesa, je v tzv. Gua 6 a je to energie jangového Kovu. Tato energie podporuje řád, pravidla a také hodnoty, které mají být řádem naplňovány. Hlavním účelem této energie je zachování funkce. Nastavený systém má za úkol umožnit fungování daného procesu. Systém se skládá z dílčích částí (úkonů), které na sebe navazují a dohromady dávají funkční celek (jednota a jednotky). Pokud některá z částí (činností) funkci neprospívá, je nutné ji opravit nebo vyměnit. Kdyby nebyla tato jednotka vyměněna, její dysfunkce by mohla zapříčinit poruchu i dalších částí, a tím by se celý systém mohl zhroutit. Je to velmi známý efekt „shnilého jablka“. Pokud máte uskladněná jablka a jen jedno bude nahnilé, pak vám může zničit celou úrodu. Proto je důležité toto jablko okamžitě odstranit. A stejně tak je nutné odstranit vše, co nám již neslouží a co nefunguje.

Ve Feng Ren Shui se říká, že Nebesa jsou nelítostná. I v křesťanství se říká, že Bůh je přísný. Jde o to, že při vylučování nefunkčního nesmíme váhat. Protože tím můžeme ohrozit všechny jednotky celku a tím i celek samotný. Proto je tak důležité, abychom ve svém okolí a ve svém životě eliminovali vše, co nám neprospívá – tj. nefunguje to pro naše dobro. Mohou to být různé věci v naší domácnosti či v našem zaměstnání. Pokud nám nefunguje mixér, neměli bychom ho doma zbytečně skladovat. Stejně tak pokud nám špatně funguje počítač v práci, ohrožuje naši výkonnost, měli bychom ho opravit nebo vyměnit.

Nejde ale jen o nefunkční věci. Máme často sklony k tomu, že doma „kupíme“ věci, které již nikdy nebudeme potřebovat. Tímto „nešvarem“ trpí často lidé, kteří mají ve své typologii převahu právě energie Kovu. Tito lidé mají tendenci věci hromadit a skladovat pro případ, že by je někdy ještě mohli potřebovat. A tak u nich ve skříních najdete třicet let starý oblek do tanečních (co kdybych ho ještě potřeboval, až půjdu klukovi na svatbu), dámy si často schovávají své oblíbené botičky, i když vědí, že si je již nikdy na svoji nožku nevezmou. Ale co kdyby…, že? Tyto nepoužívané a rozbité věci přinášejí do našeho života tzv. mrtvou energii. Ta je velmi škodlivá a může nám v životě opravdu až zastavit tok naší zdravé energie. Proto to může mít negativní vliv na vaše zdraví. Pro své zdraví a dlouhověkost potřebujeme energii, ale nejen to. My potřebujeme, aby nám energie proudila. Toto zdravé proudění energie může být zablokováno právě hromaděním starých a nefunkčních věcí. Ty se tak stávají jakýmsi „toxinem“, který „otravuje“ naši zdravou energii. Když si uvědomíte, že k energii jangového Kovu (tj. energii Gua 6 a tedy i Nebesům) přísluší orgán tlusté střevo, pak vám vše dojde. Hlavní funkcí tohoto orgánu je vyloučit z těla vše, co již naše tělo nepotřebuje. Tím se to stává pouhou zátěží a tělo to vyčerpává. Ale co víc, kdybychom dlouhodobě nevylučovali z těla tyto nepotřebné energie, tak by se proměnily v toxickou energii a my bychom se otrávili. Takže i na příkladu svého vlastního těla jasně vidíte, že nefunkční energie nám opravdu do života přináší smrt.

Neberte proto fungování a dodržování pravidel na lehkou váhu. Lidé mají často tendenci pravidla a řády považovat za omezující jejich svobodu. Ale hlavním úkolem pravidel je naopak umožnit fungování a postup vpřed. Energie Kovu podle zákona prvků tzv. „rodí“ energii Vody. Tj. právě díky Kovu (pravidla) může energie Vody volně plynout. Pokud by existoval pouze chaos, pak by energie nikdy neměla svůj směr a cíl. Byla by tak bezezbytku vypotřebována bez dosažení svého poslání. Každá energie vzniká pro to, aby něčeho dosáhla. A právě k tomu potřebujeme pravidla a řád. Když chceme jet z Prahy do Brna, tak si také musíme udělat předem pravidla, jak se tam dostaneme. Můžeme si zvolit, že pojedeme autem po D1. Pak musíme dodržovat trasu a pravidla silničního provozu. Když si zvolíme vlak, pak se musíme řídit jízdním řádem atd. Pokud by žádné řády a pravidla neexistovaly, pak bychom se nikdy z Prahy do Brna nedostali. Anebo by to od nás vyžadovalo tolik energie, že by se taková cesta vůbec nevyplatila.

Energie řádů a pravidel je spojena s JAK. Tj. je to hledání té nejlepší cesty, jak dosáhnout cíle. Je to energie, která umí velmi dobře pracovat s detaily. Čím detailnější plán postupu máme, tím je cesta k cíli jednodušší.

Využívejte pravidla a řády ve svém životě co nejvíce. Nebojte se jich a rozhodně je nepovažujte za něco omezujícího Naopak, je to energie, která patří k tzv. „nápomocným přátelům“, tj. energie, která vám pomáhá.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra