ecomail.cz

Feng Shui - Povolanie je to, k čomu sme v živote povolaní!


V prvním díle tohoto seriálu jsme si vysvětlili důležitost poznání sebe sama. Každý člověk přichází na svět s přirozeným talentem. Je to dar, kterým máme obdarovávat všechny ty, kteří tento dar potřebují, ale sami ho nemají.


Váš přirozený talent tak určuje, čím se máte v životě zabývat – vaše povolání. Váš přirozený talent vám pomůže odhalit typologie Feng Shui. Samotné slovo povolání je krásným popisem toho, co máme v životě dělat – to, k čemu jsme byli povoláni. K tomu jsme všichni dostali tu nejlepší výbavu – talent. Ten máme v životě rozvíjet a budovat. V každém člověku je tak potenciál génia, experta, mistra svého oboru. A tím bychom se měli i stát. Každý z nás má tak vybavení na jinou životní cestu. Lidé obdaření kreativním talentem mají ostatní obdarovávat svojí kreativitou, designem, krásou, novými nápady, vizemi do budoucna, uměním apod. Lidé, kteří mají talent pro práci s detailem, se mohou věnovat činnostem, kde je pozornost k detailu nezbytná: účetnictví, finance, sestrojování konstrukcí, počítačové programování, právo, projektování, módní design atd.

Každý z nás má vybavení na jinou životní cestu.

Pokud se v životě skutečně věnujete činnostem, pro které využíváte svůj přirozený talent, jde vám všechno lehce, jednoduše a bez zbytečného úsilí. Určitě jste každý z vás zažili chvíle, kdy jste se ponořili do nějaké činnosti a vše vám šlo jakoby samo – jak se říká: „jako po másle“. Nemuseli jste o ničem složitě přemýšlet, najednou jste přesně věděli, co a jak máte udělat, jako byste tuto činnost dělali celý život. Čas běžel a najednou bylo hotovo. A nejenže jste se necítili vůbec unavení (či dokonce vyčerpaní), ale měli jste pocit svěží nové energie. Jako by vás ta činnost energií nabíjela. A právě to byl ten okamžik, kdy jste naplno využili svůj přirozený talent. Vše vám šlo přirozeně a hladce.

Mnoho lidí má pocit, že když jim jde něco hladce, není to vlastně žádná práce. Dnešní společnost vnímá práci jako těžkou, složitou činnost, která musí být doprovázena navíc značnou dávkou stresu. Pokud ale dělají činnosti jednoduché a pro ně snadné, mají nepříjemný pocit, že si nezaslouží žádnou odměnu. Myslí si, že do této práce nic nevložili, a proto nemohou ani nic získat na oplátku – tedy odměnu za vykonanou práci. Ale právě opak je pravdou. Těžká, složitá a namáhavá práce, která vyžaduje značnou míru vyčerpání, je pro život člověka nejen škodlivá, ale i ohrožující. Právě tento typ práce se nejvíce podepisuje na kvalitě našich životů a zdraví. Těžká a stresu plná práce je jednou z nejčastějších příčin onemocnění a psychických problémů. I proto se stále více a více plní čekárny psychiatrů dalšími pacienty a spotřeba psychofarmak roste téměř geometrickou řadou.

Musíme si také uvědomit, že právě naše povolání má velmi významný vliv na celý náš život. Jen si uvědomte, kolik času svým povoláním strávíte. Pracovní doba je 8 hodin (v mnoha případech je daleko delší), tj. třetina dne, téměř třetina vašeho produktivního života. Ale těmito 8 hodinami to nekončí. Musíte připočíst ještě jízdu do práce a z práce. To bývá 1–2 hodiny. Nějaký čas také strávíte přípravou do práce a nějakou dobu trvá, než po skončení práce dostanete pracovní problémy ze své hlavy – takže další hodina až dvě denně. Takže činností kolem vašeho zaměstnání strávíte 10–12 hodin denně. To je téměř polovina vašeho života. A když si uvědomíte, že 8 hodin denně spíte, tak vám na další aktivity v životě zbývá jen cca 4–5 hodin (a z toho odečtěte čas na jídlo, hygienu a další „nutné“ činnosti). Z toho je patrné, že převážnou část našeho aktivního života trávíme naším povoláním. Dá se tedy říci, že povolání je náš život, jeho nejdůležitější část. A pokud chceme žít šťastný a naplněný život, být sami sebou, pak musíme být sami sebou právě v našem povolání.


Dnešní společnost vnímá práci jako těžkou a složitou činnost. Opak by měl být pravdou!

Pokud tedy chcete být v životě opravdu šťastní a prožít naplněný život, musíte odhalit svůj přirozený talent a uplatnit ho naplno ve svém povolání. Čím lepší ve svém povolání budete, tím šťastnější život prožijete. Abyste mohli být opravdu dobří, musíte svůj talent rozvíjet a budovat. Musíte se neustále vzdělávat a zlepšovat. Každý vrcholový sportovec věnuje rozvoji svého sportovního talentu většinu svého času, má svého trenéra/kouče, který ho vede a pomáhá mu v celkovém rozvoji a zdokonalování.

Předpokladem šťastného a naplněného života je uplatnění svého talentu.

I špičkoví umělci a hudebníci každý den svůj talent pilují, mají své učitele, ke kterým pravidelně dochází. Podobně i top manažeři úspěšných firem mají své kouče a mentory. Příroda je zaměřena na růst a rozvoj. Vše v přírodě roste a rozvíjí se tak, aby mohla přinášet co nejvíce plodů. A stejné je to i u člověka. I my musíme růst a rozvíjet se, abychom přinesli co nejvíce kvalitních plodů naší práce a byli tak užiteční ostatním, abychom mohli přispět celku.

Váš talent je určen pro ty, kteří ho potřebují!

Najděte si svého učitele, trenéra nebo kouče. Studujte a vzdělávejte se. Dnes je k dispozici mnoho různých kurzů, přednášek či seminářů. Internet je plný informací, videí a dalších vzdělávacích programů, které jsou navíc velmi často i zdarma. To, že něco neumíte v dnešní době jako výmluva neobstojí. Každý, kdo chce růst a rozvíjet se, si může najít vhodné prostředky a podporovatele. Čím kvalitnějšího rozvoje dosáhnete, tím kvalitnější bude i celý váš život. Nezapomínejte na to, že váš dar, váš přirozený talent není určen pro vás, ale pro ty, kteří ho potřebují. Vaším úkolem je těmto lidem přispívat a být tak prospěšný celku. Je to úkol každého z nás. Je to obecný přirozený zákon přírody. V přírodě nic nevzniká zbytečně, bez užitečnosti. Vše slouží k tomu, aby se zachoval a rozvíjel život. I vy jste přišli na svět s tímto posláním. Vaším úkolem je naplnit ho, jak nejlépe umíte.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra