ecomail.cz

Čo robiť keď máme hnačku?

Hnačky znamenajú časté stolice, ktoré sú väčšinou riedke, vodnaté, sprevádzané bolesťami brucha.

Môžu viesť k rýchlemu odvodneniu organizmu. Vyvolané sú vírusmi, baktériami, parazitmi a sprevádzajú ďalšie ochorenia. 


Vírusové hnačky postihujú najmä malé deti a staršie osoby. Sú vyvolané najmä rotavírusmi,  orovírusmi, adenovírusmi, astrovírusmi a coronavírusmi.


Bakteriálne hnačky bývajú spôsobené  almonelózami, capylobacterom, Escherischia coli, shigelami alebo klostridiami. Kampylobakter patrí k najčastejším pôvodcom bakteriálnych hnačiek u nás. Prenáša sa na človeka priamym kontaktom z infikovaných zvierat: mača, šteňa, hydina. Zdrojom nákazy salmonelózou je hydina, dobytok, prasatá, vtáky, kontaminované vajcia a produkty z nich, kontaminované mäso alebo mlieko. Yersínie vyvolávajú hnačky častejšie v zimných mesiacoch. Zdrojom nákazy sú domáce aj divé zvieratá, kontaminované bravčové mäso, mlieko.


Hnačky vznikajú aj konzumáciou nevhodnej stravy, použitím nadmerného množstva umelých sladidiel, narušením prirodzenej mikrobiálnej flóry čreva (užívanie antibiotík, hormonálnej antikoncepcie).
Laxatívne účinky má aj kofeín, pivo, horčík, alkohol, potravinové alergie, autoimunitné črevné ochorenia, stres a úzkosť.


Liečba hnačiek vychádza z riešenia príčiny, ktorá ich vyvolala.


Produkty DIOCHI, ktoré odporúčam:
SAGRADIN, BAKTEVIR, ASTOMIN, INTOCELDEVIRAL PLUS.

Autorka: MUDr. Lenka Hodková