ecomail.cz

Viry a běžná virová onemocnění

léčení přírodní cestou

Viry byly objeveny vědci při studiu chorob rostlin. Jsou to nukleové kyseliny uzavřené v ochranném obalu. Na špendlíkovou hlavičku by se jich vešly miliony i ty největší se stěží rozliší v elektronovém mikroskopu. Izolované viry jsou pouze zabalené soubory genů na cestě od jedné hostitelské buňky k druhé.

Bakteriofágy jsou viry infikující bakterie. Stavba virů: ribonukleová kyselina chráněná bílkovinným obalem, pláštěm neboli kapsidou. Někdy mají ještě další lipoproteinový obal. de o genetickou informaci – genom – nutný k reprodukci viru. Podle typu kyseliny rozlišujeme DNA viry a RNA viry.
Množení virů: pouze uvnitř hostitelské buňky, jsou to nitrobuněční parazité. Virová DNA využívá nukleotidy hostitelské buňky ke své replikaci, ty se pak formují do nových virových částic, které opouštějí buňku. Nejjednodušší typ reprodukčního cyklu virů končí uvolněním stovek nebo tisíců nových virů z hostitelské buňky.
Některé příznaky virových infekcí člověka – jako je rýma a chřipka, jsou způsobeny poškozením a odumřením buněk a reakcí organismu na tuto destrukci.
Druhy virů: DNA viry – v genomu mají DNA kyselinu, RNA viry – v genomu mají RNA kyselinu.

DNA viry

 • Poxviridae: Orthopoxvirus – viry varioly, vakcinie, kravských neštovic, opičích neštovic. Parapoxvirus – viry papulární stomatitidy skotu... Nezařazené – moluscum contagiosum, Yaba...
 • Herpes viridae: Alfaherpesvirinae – herpes simplex, virus varicela zoster. Betaherpesvirinae – CMV, 6.a7. lidský herpesvirus. Gamaherpesvirinae – EBV a 8.lidský herpesvirus.
 • Adenoviridae: Mastadenovirus – lidské adenoviry.
 • Papovaviridae: apillomavirus – lidské papilomaviry (70 typů)
  Polyomavirus – JC, BK
 • Hepadnaviridae: Orthohepadnavirus – HBV (virus hepatitidy B).
 • Parvoviridae: Dependovirus. Parvovirus.
 • Virus moluscum contagiosum: Pouze u člověka. Benigní nádorky 1 – 5 mm. Mnohočetné, růžové, laločnaté, v centru prohloubené. Na kůži, sliznicích hlavně u dětí.

Herpes viry

Herpes virus I: Herpetická gingivostomatitida s horečkou a lymfadenopatií. Puchýřky – opary, afty. Katar dýchacích cest.Keratokonjunktivitida.  Traumatický herpes, herpetické panaritium, infekce ekzému.

Herpes virus II: Pohlavní nákazy (glans penis, cervix, vagina, vulva, perianálně). Možnost nákazy dítěte při porodu. Rekurentí infekce (žije v nervových gangliích). Herpetická encefalitida.

Herpes varicella-zoster: Plané neštovice a pásový opar (u novorozenců může mít fatální průběh).

EBV – virus Epsteina a Baarové

Běžný na celém světě. Podíl na vzniku nádorů (Burkittův lymfom, nasofaryngeální karcinom, Hodgkinova nemoc, orální leukoplakie. Infekční mononukleóza (faryngitida, tonsilitida, zvětšení lymfatických uzlin, horečka, zvětšená slezina, poruchy jaterních funkcí. Komplikace : hemolytická anémie, encefalitida, polyradikuloneuritida Guillain-Barré, myokarditida, pankreatitida, intersticiální pneumonie, chronicita, infekční mononukl.

Příznaky hyperthyreózy subjektivní: neklid, nervozita, nesoustředěnost, nespavost, měnění nálad. Dobrá chuť k jídlu, ale hubnou. Špatně snášejí horko, bušení srdce, slabost, únava, průjmy, poruchy menstruačního cyklu, padání vlasů, lámání nehtů.

Příznaky hyperthyreózy objektivní: uspěchanost, nesoustředěnost, zbytečné pohyby, rychlá a vzrušená mluva, změny nálad. Může odkrýt latentní psychózu. Vyhublost, teplá vlhká kůže, jemný třes. Změny krevního oběhu: paroxysmy tachykardie nebo fibrilace síní nad 40 let, trvá v klidu i ve spánku, při pohybu a námaze se ještě zvyšuje. Zvýšené pocení, zvýšené ztráty vody dýcháním.
Dušnost. Svalová adynamie – nevstane z dřepu, nenastoupí do vlaku. Vibrující hlas je příznakem problémů laryngeálního svalstva – ohlašuje basedowskou krizi. Urychlený růst u dospívajících.
Osteoporóza, průjmy, hojné močení, žízeň.

Oční příznaky: exoftalmus – vysunutí bulbu z očnice, slzení a tlak v očích, dvojité vidění, šilhání, zvýšený lesk v očích. Nedovírání víček způsobuje vysychání rohovky, někdy vředy. Kožní příznaky : ztluštění kůže bérce nad kotníkem, kůže má charakter pomerančové kůry.

Komplikace: Thyreotoxická krize ohrožuje život. Zvýšená teplota, bezděčné pohyby, úzkost, delirium a koma. Vystupňování tachykardie.

Léčba: klidový režim, omezení námahy. Vyloučit opalování, parní lázeň, alkohol, černou kávu. Léky : Carbimazol – tlumí činnost, chirurgická léčba.

Cytomegalovirus - CMV

Wnormní zvětšení hostitelské buňky. Perzistuje po překonané infekci v organismu. Příznaky mononukleózy či hepatitidy. Smrtelné komplikace po transplantacích, při léčbě cytostatiky či u nemocných AIDS. U dětí horečka, lymfocytóza. Intrauterinní infekce – odúmrrtí plodu, malformace. Většinou inaparentní infekce.

Papillomaviry - HPV

Kůže – bradavice, kožní nádory. Anogenitální oblast – condyloma accuminatum, dysplazie adenokarcinomu čípku. Dutina ústní – hyperplazie epitelu. Hrtan – papilom. Oční spojivka - papilom.

Lidské adenoviry

Kapénkový, alimentární a sexuální přenos, styk s kontaminovanými předměty, voda. Faryngokonjunktivální horečka, katar horních dýchacích cest, tonzilitida, laryngitida, bronchitida, bronchiolitida, pneumonie.

RNA viry

 • Orthomyxovirdae: Influenzavirus - viry chřipky – A, B. Influenzavirus C – virus chřipky C.
 • Paramyxoviridae: Paramyxovirus -Virus parainfluenzy,virus příušnic. Morbillivirus - virus spalniček. Pneumovirus - Respirační syncyciální virus RSV.
 • Coronaviridae: Coronavirus – lidské koronaviry- SARS (syndrom náhlého selhání dýchání).
 • Picornaviridae: Enterovirus – polioviry, viry coxackie, echoviry. Rhinovirus – rhinoviry. Aphtovirus – virus slintavky, kulhavky, hepatitidy A, lidský kalicivirus. Hepatovirus – virus hep. E. Polioviry – dětská obrna. Coxackie – A, B (respirační infekce, letní chřipka, postižení srdce, meningů, kůže, svalů, srdce, perikardu, pankreatu, CNS.  Echoviry – katar HCD, meningitida, parézy. Enteroviry – akutní hemoragická konjunktivitida, meningoencefalitida, pneumonie, bronchitida. Rhinoviry -  rýmy, nemoc z nachlazení.
 • Caliciviridae: Lidský kalicivirus – průjmová onemocnění.
 • Astroviridae: Lidské astroviry. Viry Norwalk – nebakteriální gastroenteritidy.
 • Rheoviridae: Orthoreovirus  - reovirus (respirační onemocnění, enteritida). Rotavirus – lidské rotaviry (gastroenteritidy. Orbivirus, arboviry – Koloradská klíšťová horečka.
 • Coronaviridae: 229E kmen – záněty HCD, OC 43 - průjmy, HECV - gastroenteritidy.
 • Bunyaviridae: Bunyavirus, arboviry – kalifornská encefalitida, Nairovirus – Krymská a konžská hemoragická horečka, Phlebovirus, arboviry – flebotomové horečky – bolesti kloubů, exantém, Hantavirus –Hantan, Dobrava, Puumala, Seoul – hemoragické horečky.
 • Togaviridae: Alfavirus, arboviry – koňské encefalomyelitidy. Rubivirus (zarděnky).
 • Flaviviridae: Flavivirus , arboviry - virus japonské encefalitidy, viry dengué, virus žluté zimnice, viry klíšťové encefalitidy). Hepatitis C virus.
 • Arenaviridae: Arenavirus - Virus lymfatické choriomeningitidy LCMV, virus Lassa, viry komplexu Tacaribe (hemoragické horečky).
 • Rhabdoviridae: Vesiculovirus , arboviry –  virus vesikulární stomatitidy
  Lyssa virus - virus vztekliny.
 • Filoviridae: Filovirus – Maburg, Ebola, Reston.
 • Retroviridae: Oncovirinae – T- lymfocytotropní viry (HTLV-1, HTLV-2
  Lentivirinae – HIV-1, HIV-2. Spumavirinae – lidské spumaviry.
 • Viry hepatitid - shrnuté: VHA, VHB, VHC, GB-A, GB-B, GB-C, HDV, delta agens, HEV.
 • Scrapie: změny chování, pruritus, tremor, ataxie, smrt. Leukoencefalopatie hovězího dobytka. Kuru –ataxie, imobilita , smrt – spojováno s kanibalismem. Creutzfeldtova-Jacobova presenilní demence – progredující demence, záškuby, ataxie, ztráty zraku. GSS – pomalejší progrese demence. Priony – bílkoviny, které se množí tím, že měn podobné bílkoviny v organismu.

Protivirová obrana organismu

Nespecifické obranné prostředky první linie: anatomické a funkční vybavení: vrstva hlenu, pohyb řasinek, kyselé pH v žaludku, peristaltika střev, nespecifické inhibitory (glykoproteiny a mukopolysacharidy v krvi a sekretech), vysoká teplota.

Prostředky specifické obrany: komplement – soubor sérových bílkovin, neutralizuje viriony, obalené viry a infikované buňky, zánět – snížení pH, zvýšení teploty, aktivace leukocytů, neutralizace virů, odstranění poškozené tkáně, fagocytózou, odplavování infekčních, částic do lymfatických uzlin, makrofágy – klíčová role v protivirové imunitě. NK buňky – bílé krvinky – přirození zabíječi – likvidují nádorové nebo virem infikované buňky. Interferony a jiné cytokiny – inhibiční vliv na replikaci viru.

Specifická virová obrana

Specifické protilátky IgG, IgM, IgA, IgG -  chronická infekce, prodělaná, IgM -   akutní, IgA -   slizniční, sekreční (přetrvávají v sekretech po prodělané infekci). Protilátky neutralizují virus, vytvářejí imunokomplexy, aktivují komplement.

Nepříznivé důsledky protivirové obrany

Řada je vyvolána obrannou reakcí organismu (horečka, bolesti ve svalech, nechutenství – způsobeny pronikáním cytokinů do tkání. Množení virů v buňkách imunitního systému – vede k rozvoji perzistentní nákazy a snížení imunitních funkcí organismu, takže klesá odolnost i vůči bakteriální superinfekci. Zanesení viru do ložisek zánětu – např. herpes do ekzému. Obnovení replikace viru- hlavně lymfocytotropních – EBV, CMV, HIV – destrukce lymfocytů, funkční změny. Nepříznivé důsledky tvorby imunokomplexů – kolují v krvi, ucpávají kapiláry, glomeruly, synovii kloubů, vyvolávají lokální zánět (v akutních stavech virových nákaz dochází přechodně ke zvýšení hladiny IK – bolesti ve svalech, kloubech, svědení... Projevy autoimunity – některé viry (EBV) fungují jako aktivátory lymfocytů a často navozují přechodné projevy autoimunity(hemolytická anémie, postvakcinační encefalitida, Guillain-Barré, chronické artritidy, glomerulonefritidy.

Běžná virová onemocnění

* Virózy – nachlazení * Dětská exantémová onemocnění * Virózy postihující zažívací trakt * Chřipky  * Herpes labialis * Herpes genitalis * Bradavice, molusca, kondylomata * Virové hepatitidy * EBV * CMV

Zákeřná virová onemocnění

* HIV * Lassa, Ebola * Hepatitida C

Přípravky DIOCHI působící na viry

Přípravky DIOCHI
působící
na viry

Dinavir
Deviral
Viraimun
Baktevir
Rosa centifolia
Astofresh


KÚPITE TU! 

Deviral: 
3 x dene 3 kapsle – okamžitě nasadit při prvních příznacích virózy.
Dinavir.
velmi silný preparát s širokým působením na viry, ideální v kombinaci s jinými preparáty. Lze ho kombinovat i s alopatickými léky. Vhodný na posílení imunity a doléčení závažnějších chorob. Funguje i na borelie.
Baktevir:
účinkuje jak na bakterie, tak na viry. Při počínajících příznacích je potřeba dávkovat častěji – například po hodině. Vhodná je kombinace s Deviralem.
Rosa centifolia, Prunella vulgaris:
bylinné nápoje s účinkem na viry.
Imunostimulující preparáty: Viraimun:
3 x dene 2 kapsle, vyživuje imunitní buňky, stimuluje imunitní systém, tvorbu protilátek. Více vychází u dospělých než u dětí. Deviral: preparát, který velmi dobře stimuluje imunitu u dětí.
 

Homeopatická léčba virových infekcí

Oscilococcinum, Mercurius solubilis, Arsenicum album. Homeopatika ovlivňující projevy na kůži: Rhus toxicodendron, Mezereum, Croton tiglium. Rhus toxicodendron: první příznaky herpesu – tak, otok, průhledné puchýřky, vodnaté. Croton tiglium: Genitální herpes. Mezereum: Puchýřky s hnisavým obsahem, zakalené.

Léčba bradavic

Homeopatie: Thuja – při všech bradavicích. Nitricum acidum - nažloutlé. Calcarea carbonica - kruhovité. Antimonium crudum - tvrdé. Graphites – kolem nehtů. Ferrum picricum – stopkaté. Dulcamara – stařecké ploché.

Diochi a bradavice: Diozon clear, Dinavir, Deviral
Působí spíše na podporu imunity a odvirování organismu.

Způsob léčby viróz obecně

 • Alternativní medicína řeší virózy komplexně, posílením imunity, zejména protivirové imunity
 • Klasická medicína uplatňuje vakcíny – očkovací látky  proti některým virózám
 • Existují i protivirové léky – Zovirax a jiná antivirotika. Jde o chemoterapeutické léky s možnými nežádoucími účinky, které nemají homeopatické léky ani přírodní preparáty.
 • Obecně  platí, že viry v současné době představují závažný problém. Velmi často mutují, způsobují vážné nemoci (ptačí chřipka, SARS, prasečí chřipka ). Velmi důležitou roli zaujímají i částice menší než viry, a to priony.

Jak se virům ubránit?

Především  stimulováním imunity. Bez dobré imunity nemůžeme počítat s tím, že budeme imunní vůči virózám, nachlazením, bradavicím, oparům a jiným nemocem.
Závažnější jsou i pohlavně přenášené nemoci  HIV – AIDS, HPV. Viry zmutované, viry stojící za hemoragickými horečkami (Lassa, Ebola…). Dále viry, které stojí v pozadí za vznikem nádorových onemocnění, chronických hepatitid. Viry, které existují v organismu a způsobují únavu či jiné zdravotní potíže (EBV, CMV, herpes simplex..).

Význam virů, shrnutí

 • Viry jsou cizopasníci živých organismů, nemohou žít bez hostitele.
 • Napadají rostliny i živočichy.
 • Mnohdy inaparentní infekce, jindy lehká onemocnění, někdy závažná (chřipky, průjmy, HIV, spalničky, ale i národohospodářské ztráty napadením rostlin).
 • Klasická medicína používá antivirotika a očkování.
 • Přírodní medicína posiluje imunitu a využívá přírodních preparátů či homeopatik.

Použitá literatura

 • Lékařská mikrobiologie – Bednář a kol. 1996

Autorka prednášky: MUDr. Lenka Hodková