ecomail.cz

Neplodnosť pohľadom celostnej medicíny

Stúpa počet párov, ktoré sa snažia priviesť na svet dieťa, ale počatie veľmi často komplikuje neplodnosť. Aké sú príčiny jej vzniku?

Neplodnosť môže byť spôsobená anatomickými zmenami na gynekologickom ústrojenstve. Sú to napríklad pozápalové zrasty a vrodené anatomické odchýlky gynekologických orgánov. Ďalšou príčinou sú funkčné zmeny, teda funkčná neplodnosť. Rastie aj mužská neplodnosť.

Problém = hormóny
Pri funkčných problémoch nenájdeme žiadnu anatomickú prekážku v gynekologickom ústrojenstve. Problémy sa najčastejšie objavujú v oblasti sekrécie hormónov, ktoré regulujú ženský pohlavný cyklus. Tieto ťažkosti sa prejavujú nepravidelnosťou menštruačného cyklu. Klasická medicína tieto poruchy rieši užívaním hormonálnych prípravkov. Iné funkčné poruchy sa ale nemusia prejaviť nepravidelnou menštruáciou, preto hormonálna regulácia nie je ideálnym riešením. Príčinou je zanesenie žliaz s vnútorným vylučovaním – hypofýzy, nadobličiek a vaječníkov toxickými látkami, najmä ťažkými kovmi, mikrobiálnymi toxínmi alebo infekčnými ložiskami. Veľmi často tiež testujeme záťaž plesňami najmä vo vajcovodoch, kadiaľ prechádza vajíčko do maternice.

Ochranca imunitný systém
Imunitný systém produkuje látky nepriaznivo ovplyvňujúce alebo dokonca ničiace spermie, ktoré sa dostanú do gynekologického ústrojenstva. Jednou z príčin funkčnej neplodnosti je likvidácia toxicky zaťažených spermií ženským imunitným systémom, práve preto, aby sa zabránilo vzniku poškodeného jedinca. Spermie môžu byť zaťažené chemickými látkami, ktoré sa vyskytujú v našom prostredí. Ide o chemické látky uvoľňujúce sa z plastov, pesticídy, insekticídy, ťažké kovy, rádioaktivitu, potravinové aditíva, konzervanty a ďalšie látky. Tieto „toxické“ spermie sú pre ženský imunitný systém cieľom.

Odstráňme toxickú záťaž
V súčasnosti zaznamenávame pokles počtu spermií v semenníkoch alebo spermie kvôli toxickému zaťaženiu nedosahujú potrebnú kvalitu. Podobne ako pri mužských pohlavných orgánoch, aj pri ženských, je potrebná očista od chemických, biologických a fyzikálnych toxínov. Ak budú gynekologické ústrojenstvo a hormonálne riadenie, teda hypofýza a vaječníky, fungovať v poriadku, nebude problém s otehotnením. Naviac aj vaječníky budú produkovať vajíčka bez toxickej záťaže. Ak žena nemôže otehotnieť, nesmieme tiež zabúdať na jej psychický stav. Strach z nemožnosti otehotnieť blokuje tok energie a tak môže zablokovať aj celý proces otehotnenia, aj keď je úspešne dokončená detoxikácia. Zamerajme sa teda aj na psychické rozpoloženie a emócie, ktoré ženu sprevádzajú.

Ako pomôžu prírodné preparáty?
Na očistu gynekologického ústrojenstva môžeme vybrať niekoľko preparátov, pri ktorých boli laboratórne dokázané protimikrobiálne účinky – teda proti plesniam, baktériám, parazitárnym infekciám a ďalším. Užívať môžeme BAKTEVIR, DiNAvir, DEVIRAL PLUS, INTOCEL, DIOCEL, ESTROZIN. Vhodné je užívať preparáty podľa vytestovania poradcom v Sféra klube DIOCHI. Na harmonizáciu hormonálnych hladín využijeme fytoestrogény, ktoré obsahujú ESTROZIN, ANDROZIN, CYTONIC. Na odstránenie ťažkých kovov a chronických zápalov je vhodný GEROCEL BIOENZÝM.

Autorka: MUDr. Lenka Hodková