ecomail.cz

O čom sa nám sníva? Alebo sen ako sprievodca

Kdo někdy stál na zásadní životní křižovatce, jistě zažil situaci, kdy se k dané problematice vyjadřovalo hned několik (někdy i více než 10) vnitřních hlasů, které měly na situaci velmi odlišný, často zcela protichůdný, názor. Jak poznat, který hlas poslechnout? Jak odlišit intuici, srdce a vnitřní moudrost od strachu, vnitřního tyrana, zraněného dítěte, kritického rodiče a kdo ví koho ještě? Je mnoho způsobů, jak na to (meditace, mindfullness, intuitivní kresba/ psaní, atd.) – jedním z nich je práce s vlastními sny.

Názory, na co sny jsou a k čemu jsou vlastně dobré, se různí. Od přesvědčení, že se jedná pouze o jakousi „uklízecí činnost“ mozku, který ve spánku třídí informace přijaté během dne až po názor, že ve snu člověk vstupuje do jiných vesmírných dimenzí a komunikuje s duchovními bytostmi. Už je to více jak dvacet let, kdy jsem se setkala s možností považovat sny za unikátní vhled do psychického uspořádání snícího člověka. Kniha Jany Heffernanové Tajemství dvou partnerů odstartovala mou cestu za sebepoznáním prostřednictvím snů.

O co jde, ukážu na příkladu jedné své klientky. Té se zdálo, že je oblečena jako černý anděl a jde se svou kamarádkou – bílým andělem – tančit. V baru tančí s několika muži, ani s jedním ale tanec úplně nefunguje. Následně se ocitne v bytě své známé, říkejme jí třeba Anna. Obě se sobě navzájem ukloní a A nna ukazuje rukou vzhůru. Najednou si snící žena ve snu všimne, že obrovský kamenný drak, který celou dobu stál na vysokém sloupu, ožil a letí směrem k ní. Ona i A nna se schovají na balkon, přestože je jasné, že drak je již viděl a není před ním úniku. Přistává na střeše nad balkonem, je obrovský, rudý, jakoby „masitý“, shlíží na snící ženu, napětí, co bude, roste, až se nakonec drak pousměje a řekne: „Od teď tě budu chránit.“ Těmito slovy sen končí.

Asociace pomohou zjistit, co dané snové symboly znamenají.
- C o se vám vybaví jako první, když se řekne „bar“? (např. faleš, předstírání)
- Co pro vás znamená tanec? (např. spojení)
- Jakými dvěma přídavnými jmény byste popsali „muže“? (např. fyzicky silný, cizí)
- Jaké dvě vlastnosti jsou typické pro Annu? (např. vznešená, moudrá)
- Jak vypadá byt Anny? Jaké pocity ve vás vyvolává? (např. prostorný, uspořádaný – klid, vyrovnanost)
- Co znamená úklona? (např. ocenění, respekt)
- Co znamená „nahoře“? (např. podřízení se vyššímu vedení)
- Co se vám jako první vybaví, když se řekne „kámen“? (např. ztuhlost – zkamenět – absence proudění)
- Jakými dvěma přídavnými jmény byste popsali velkého, rudého, masitého draka? (např. živelný, energický)

Při odpovídání se koncentrujeme na symbol, který se snažíme rozklíčovat. Vybavujeme/ představujeme si ho co nejdetailněji a píšeme/ říkáme, co nás první napadá, zbytečně dlouho nad odpovědí nepřemýšlíme. Když na nějakou otázku neumíme odpovědět, vrátíme se k ní později. Odpovědi následně vložíme zpět do děje snu.

V mém případě by to vypadalo nějak takto:
Jsem oblečena do svého pesimismu, pocitu, že jsem „padlý anděl“ (oblek černého anděla) a jdu se svou schopností být optimistická, plná naděje (kamarádka převlečená za bílého anděla) do místa, které je falešné, kde já jsem falešná, něco předstírám (bar): spojení (tanec) se svou fyzickou silou (muž). Pak se ocitnu v prostoru uspořádanosti (byt Anny), kde bydlí má moudrost (Anna), což ve mně vyvolává klid a vyrovnanost – dáváme si najevo vzájemný respekt a ocenění. Moudrost poukazuje na nutnost podřídit se vyššímu vedení (gesto Anny ukazující vzhůru). V tu chvíli ožije moje (chce se mi říct „skutečná“) živelnost a síla (drak), která byla do té doby ztuhlá, doslova zkamenělá.

Přestože se nejedná o můj sen, v okamžiku, kdy začnu jednotlivé symboly překládat pomocí asociací, si moje podvědomí snové obrazy přivlastní, začne na ně projektovat moje významy, moje pochopení, moje přesvědčení – a já se tak najednou dozvídám něco o sobě. Sen mi nastaví zrcadlo, ve kterém vidím dynamiku svého vnitřního světa. Když to funguje i s cizím snem, co teprve s vlastním! Pokud přijmu, že není náhoda, co sen ukazuje, a vezmu ho jako indikátor vztahů mezi jednotlivými částmi mě samé, může se stát neocenitelným průvodcem na cestě k sebepoznání.

Sen mi nastaví zrcadlo. Pokud by se mi výše uvedený sen zdál, měla bych možnost zahlédnout, jak se snažím spojit se s tím, co považuji za svou vnitřní sílu (muž jako symbol pro fyzickou moc) prostřednictvím propojení své černé – pesimistické a bílé – optimistické stránky. Také bych viděla, že tato snaha je momentálně falešná (odehrává se v baru, symbolu pro faleš a předstírání), a nevede proto ke kýženému výsledku (tanec jako spojení s mužem ve snu nefunguje). Sen by mě navedl, abych raději pěstovala vnitřní i vnější klid (uspořádaný prostor Annina bytu), protože tam se potkám se svou vnitřní moudrostí (Anna), která mi připomene, že svou pravou životnost, sílu a energii (draka) oživím tehdy, když se vzdám snahy vše kontrolovat a odevzdám se vyššímu vedení (gesto Anny vzhůru). (Poznámka: všimněte si, že výklad snu je definován tím, jakým způsobem snové symboly přeložíme – pokud jste si výklad zkoušeli, nepochybně jste došli k naprosto odlišným závěrům – a to je v pořádku.)

Mohu si ujasnit, kde ve svém životě se snažím nefunkčním způsobem najít svou sílu a následně změnit svoje chování tak, aby více odpovídalo tomu, co navrhuje sen: najít způsoby, jak v sobě vytvářet prostor, klidnou uspořádanost a vyrovnanost, pouštět kontrolu a tím získat životní energii na svou stranu. Díky výkladu snu tak dosáhnu mnohem víc než jen porozumění, co znamená – zjistím, kdo ve mně co říká, který hlas patří které mé části, dostanu směrovku, kudy dál, a pokud poslechnu impulz ke změně, mám šanci změnit svou každodenní realitu tak, aby odpovídala mým nejhlubším potřebám.

Díky snům mohu odhalit rozdíl mezi svým přesvědčením o sobě a vnitřní pravdou. Jejich zásluhou se mohu rozhodovat tak, aby to bylo v souladu s mou duší – s tím, kdo skutečně jsem. Pokud se sny takto pracuji, jsou cenným pomocníkem na cestě k sebepoznání, celistvosti a vnitřním kompasem, který ukazuje můj skutečný „sever“.

Myšlenka na závěr: „Pravda vás osvobodí“, říká Jordan B. Peterson, kanadský hlubinný klinický psycholog a myslitel. „Hlavním léčivým prvkem terapie je odhalit (svou) pravdu, zjistit, co člověk (doopravdy) chce a má potřebu udělat, překonat strachy a obavy a udělat to“. Abychom ale věděli, co chceme, musíme sami sebe dobře znát – a jednou z cest k takovému sebepoznání je právě práce se sny.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra