ecomail.cz

Onemocnění štítné žlázy

Štítná žláza leží na přední straně krku, pod chrupavkou štítnou. Produkuje hormony nutné pro život. Bez štítné žlázy se dá žít za podmínky doživotní substituce hormonů.

Hormony štítné žlázy: T4 – tyroxin, T3 – trijódthyronin, kalcitonin. T hormony – účinky diferenciační a růstové, metabolické (kalorigenní) – zvyšují intenzitu katabolických procesů v tkáních kromě mozku, sleziny, plic, zvyšují citlivost tkání na katecholaminy. Kalcitonin snižuje odbourávání vápníku v kostech, snižuje hladinu vápníku a fosfátů v krvi jejich zabudováním do kostí.

Onemocnění štítné žlázy:

záněty, nádory, změněná funkce štítné žlázy.

Prostá struma: Zvětšení štítné žlázy bez klinických příznaků. Příčiny: nedostatek jódu v potravě, strumigenní faktory (snižují využití jódu, zvyšují jeho ztráty močí – jde o lithium, vápník, sójové boby…), nedostatečná funkce matčiny štítné žlázy v těhotenství, zvýšené nároky na štítnou žlázu během dospívání, těhotenství či laktace. Zpočátku je struma difúzní, později se v ní hromadí koloid chudý na jód, postupně se vytvářejí uzly. Potíže působí struma zasahující až do vstupu do hrudníku, tlačící na průdušnici, omezující polykání či dýchání (až stridor v důsledku tlaku na průdušnici).

Záněty

  • Thyreoiditidy – záněty štítné žlázy: subakutní , akutní , autoagresivní lymfomatózní thyreoiditis – Hashimotova struma, chronické.
  • Subakutní záněty: bolestivé zduření štítné žlázy, virový původ, destrukce žlázového parenchymu, známky zánětu s celkovou reakcí – teploty, zvýšená sedimentace, leukocytóza, bolest v oblasti ŠŽ, kolem dolní čelisti až za ucho. Léčba: antibiotika, kortikoidy, podávání hormonů štítné žlázy, aby se uvedla do klidu.
  • Akutní záněty: bakteriální thyreoiditidy – dnes vzácně – jen jako komplikace těžkých infekčních chorob. Virové – stejné jako subakutní. Postiradiační – komplikace po podání radioaktivního jódu. Traumatická – následek tupého úderu. Léčba: základního onemocnění, klidový režim jako u subaktuních.
  • Hashimotova struma: rychle rostoucí struma nebo asymptomatická atrofická thyreoiditis. Významná tendence k hypothyreóze. Autoimunitní onemocnění – protilátky proti různým antigenům ŠŽ – z nich cytotoxické působí zánik žlázového parenchymu. Dominuje lymfocytární infiltrace. Zvýšená sekrece TSH (z hypofýzy) může udržet dobrou funkci zbývající tkáně po řadu let. Někdy působí její hyperplazii –vzniká tuhá rostoucí struma. Častější dnes tuhé uzly, nerovný povrch
    Charakteristický je ale vznik hypofunkce. Léčba: zabránění zvýšení hladin TSH, proto podáváme hormony štítné žlázy, někdy kortikoidy. Stejně jako u strum působících potíže, je zde indikována strumektomie.
  • Chronické záněty štítné žlázy: fibrózní thyreoiditis – zmnožení vaziva. Riedelova struma – tvorba tvrdého vaziva, prorůstání do okolí, útlak průdušnice. Specifické záněty ŠŽ – tuberkulóza, lues, aktinomykóza – jsou vzácné.

Nemoci projevující se hypothyreózou:

hypothyreóza, myxedém * snížená funkce štítné žlázy * následek autoimunitní thyreoiditis, stavy po strumektomii, po léčbě radioaktivním jódem

Subjektivní potíže: snížená pracovní výkonnost, spavost, zimomřivost, prchavé a neurčité bolesti, zácpa, polymenorhea až metrorhagie, impotence, snížené libido, záchvaty podrážděnosti, agresivita

Objektivní nález: zpočátku chudý nález, u pokročilého onemocnění – obraz myxedému – rozmazané rysy obličeje, edémy víček, bledá kůže, suchá nažloutlá kůže, ekzémy. Velký jazyk, pomalý růst vousů, chraptivý hrubý hlas, vypadávání laterální partie obočí, přibývání na váze (hlavně akutně po strumektomii), nedoslýchavost, snížená výkonnost, bolesti v kloubech, svalech, tuhé prosáknutí podkoží předloktí, zvětšené srdce, rychle se rozvíjející ateroskleróza, snížená srdeční frekvence a snížený krevné tlak, snížené močení, chudokrevnost.

Komplikace: zejména dříve u neléčených hypothyreóz – tzv. myxedémové koma:
- hluboká hypotermie, snížená srdeční frekvence, snížený krevní tlak.
Léčba: základní příčiny příznaky

Familiární struma: rodinný výskyt, defekt tvorby hormonů štítné žlázy.

Kretenismus: zánik funkce ŠŽ v období prenatálním nebo perinatálním – hrubé poruchy vývoje CNS.

Nemoci projevující se hyperthyreózou

Zvýšená funkce štítné žlázy: vysoká produkce hormonů.
Příčiny: Graves - Basedowova nemoc – autoimunitní nemoc, vytváření protilátek IgG, stimulují  ŠŽ ke zvýšené funkci. Rodinný výskyt.

Příznaky hyperthyreózy subjektivní: neklid, nervozita, nesoustředěnost, nespavost, měnění nálad. Dobrá chuť k jídlu, ale hubnou. Špatně snášejí horko, bušení srdce, slabost, únava, průjmy, poruchy menstruačního cyklu, padání vlasů, lámání nehtů.

Příznaky hyperthyreózy objektivní: uspěchanost, nesoustředěnost, zbytečné pohyby, rychlá a vzrušená mluva, změny nálad. Může odkrýt latentní psychózu. Vyhublost, teplá vlhká kůže, jemný třes. Změny krevního oběhu: paroxysmy tachykardie nebo fibrilace síní nad 40 let, trvá v klidu i ve spánku, při pohybu a námaze se ještě zvyšuje. Zvýšené pocení, zvýšené ztráty vody dýcháním.
Dušnost. Svalová adynamie – nevstane z dřepu, nenastoupí do vlaku. Vibrující hlas je příznakem problémů laryngeálního svalstva – ohlašuje basedowskou krizi. Urychlený růst u dospívajících.
Osteoporóza, průjmy, hojné močení, žízeň.

Oční příznaky: exoftalmus – vysunutí bulbu z očnice, slzení a tlak v očích, dvojité vidění, šilhání, zvýšený lesk v očích. Nedovírání víček způsobuje vysychání rohovky, někdy vředy. Kožní příznaky : ztluštění kůže bérce nad kotníkem, kůže má charakter pomerančové kůry.

Komplikace: Thyreotoxická krize ohrožuje život. Zvýšená teplota, bezděčné pohyby, úzkost, delirium a koma. Vystupňování tachykardie.

Léčba: klidový režim, omezení námahy. Vyloučit opalování, parní lázeň, alkohol, černou kávu. Léky : Carbimazol – tlumí činnost, chirurgická léčba.

Karcinomy štítné žlázy

* Papilární karcinom – u mladých * Folikulární karcinom- po 40.roce * Anaplastický karcinom –vysoce zhoubný, v pozdním věku * Medulární karcinom * Možnost vzniku karcinomu z uzlů ŠŽ

Léčba karcinomů ŠŽ: chirurgická, radioaktivní jód, cytostatika ozáření u anaplastických karcinomů.

Pohled celostní medicíny

Zátěže na štítné žláze: viry, bakterie, radioaktivita, kovy, chemie.

Preparáty Diochi
ovlivňující ŠŽ

Estrozin – hormonální otázka
Androzin hormonální otázka
Supracid detoxikace buněk
Diocel Biominerál -  odstranění zátěží těžkých kovů, radioaktivity
Gerocel – enzymy likvidují záněty
Detoxikace štítné žlázy:
snažíme se očistit štítnou žlázu od všech zátěží, čímž zharmonizujeme její sekreci. Časté hypothyreózy autoimunitní záněty. Následek zvýšené radioaktivity (Černobyl, Fukušima – vše , co se dostane do výšky 1 km, se rozšíří všude v přírodě), radioaktivitu vychytávají houby.

V současné době zaznamenáváme nárůst subklinických hypothyreóz.  Lidé trpí výše uvedenými příznaky při zátěžích štítné žlázy (adynamie, apatie, palpitace, změny nálad, psychiky….) Štítná žláza je ovlivňována také funkcí hypofýzy a hypotalamu – jejich zanesení znamená poruchu jejich funkce, čímž se následně vyvolá změna funkce štítné žlázy.

Použitá literatura

  • Vnitřní lékařství – Avicenum/ Osveta

Autorka prednášky: MUDr. Lenka Hodková