ecomail.cz

Partnerstvo podľa Feng Shui


Vše souvisí se vším a v še má nějaký daný účel. Úkolem všeho, co příroda stvoří, je naplnit svůj účel a tím přispět životu jako celku a tím celé přírodě. V minulém díle tohoto seriálu jsme si ukázali souvislost mezi vaším přirozeným talentem a v aším povoláním – životní cestou. Dnes se podíváme na vztahy.


Nebesa a příroda mají všechno vymyšleno tak, aby to spělo k danému cíli. A hlavním úkolem všeho v přírodě je zachování a pokračování života. To je první zákon přírody. Ten musíme naplňovat i my lidé. A hlavním úkolem vztahů mezi životními partnery je pokračování naší životní cesty a zachování života. Každá společnost v historii procházela různými krizemi, které ohrožovaly její kontinuitu a přežití. Mnoho vyspělých a dlouhodobých civilizací bylo nakonec zničeno krizemi, které si ve většině případů způsobily samy. Ať již to byly kultury v A merice (Inkové, Aztékové), v A sii (Babylonská říše), v A frice (Egypt) či v Evropě (Řecko, Řím). V dnešní době často hovoříme o hospodářských či ekonomických krizích, válečných konfliktech, ale zdá se, že nejvážnější dlouhodobou krizí jsou právě vztahy a s tím související rodina. Nikdy v historii nebylo tolik rozpadlých manželství a rodin. Nikdy nebylo tolik dětí, které by vyrůstaly jen s jedním z rodičů. Více jak 50 procent manželství se dnes rozpadá. Obrovské množství dětí se rodí do rozpadlých vztahů. Uvážíme-li, že právě vztahy jsou důležité pro přežití lidstva, pak se jedná opravdu o krizi, která naši civilizaci značně ohrožuje. Zatím si to moc neuvědomujeme a nebereme tuto skutečnost jako stav ohrožení. Ale když se na to podíváte z pohledu dětí a budoucích generací, je budoucnost velmi nejistá.

Důraz společnosti na individuální rozvoj a růst je příčinou krize ve vztazích.

Tato krize vztahů má mnoho příčin. Patří sem velký důraz na svobodu a individualismus. Podporuje se individuální rozvoj a růst. Životní styl využívá všech možných svobod. Velká nadmíra všeho v materiální oblasti nám umožňuje žít tak, že se téměř o nic nemusíme starat a když to nefunguje, tak to jednoduše vyměníme. Podobný přístup si vytváříme právě i ve vztazích. Když to s partnerem nefunguje, tak „ho vyměníme“. Tento přístup vede k nezodpovědnosti a lehkovážnosti.

Když se ale podíváme na základní principy a zákonitosti vztahů, tak zjistíme, že právě zodpovědnost je klíčovým předpokladem dlouhodobě fungujícího vztahu. Ale nepředbíhejme. Podíváme-li se na vztahy z pohledu celkové (životní) rovnováhy, pak zjistíme, že stejně jako náš talent určuje naši životní cestu – povolání (kariéru, zaměstnání, podnikání apod.), naše vztahy určuje právě naše životní cesta. Svého partnera si tak nevybíráme pro sebe – tj. podle toho, jak se nám líbí, co na něm máme rádi, čím nás okouzlil apod. Náš životní partner nám má být hlavně partnerem na naší společné životní cestě. Není to tedy člověk, se kterým je mi hezky při romantické schůzce, na procházce či mě okouzlil svým šarmem a krásou. Pro volbu toho správného partnera tedy nejprve musíme svoji životní cestu znát a vidět též své životní vize. Pokud cestu i cíle známe, pak také umíme určit, jaký partner je pro tuto cestu nejlepší. Jiného partnera si tak bude hledat člověk, který chce zasvětit svůj život sportu, jiného partnera bude potřebovat člověk, který se chce věnovat léčení lidí, jiného partnera potřebuje pekař, který chce lidi každé ráno těšit svým voňavým chlebem apod. Víme-li tedy, co v životě chceme, proč to chceme, pak také víme, koho k tomu potřebujeme. A to je partner, kterého si máme hledat. Dnes ale většina lidí nezná ani sebe sama, natož pak svoji cestu a cíle. Jak si pak mohou najít toho správného partnera?

Nejdříve musíte znát svoji životní cestu a vize a pak hledat partnera.

Dalším důležitým zákonem vztahů je přijetí. Abychom mohli vytvořit opravdu silný, dlouhodobý a fungující vztah, musíme se s partnerem vzájemně přijmout. Tak jako každý z nás se narodil s přirozeným talentem a potenciálem, stejně tak se s ním narodil i náš partner. A právě s tím ho musíme do svého života přijmout stejně tak, jako on přijímá nás. Pokud vstupujete do vztahu s tím, že polovinu svého partnera předěláte „k obrazu svému“, pak nepočítejte, že vám vztah dlouho vydrží. Vzájemné přijetí a to „na věky, než nás Bůh nerozdělí“ je důležitou podmínkou harmonického vztahu. Vedle přijetí je také důležitý další „zákon“ vztahů a tím je již zmíněná zodpovědnost.

Feng Shu i Prosperity života nás učí, že musíme přijmout trojí zodpovědnost:
1. Za sebe sama v rámci vztahu
2. Za partnera
3. Za vztah jako takový


Přijetí a zodpovědnost tak přinášejí do našeho života velkou změnu. Tou změnou je proměna našeho JÁ ve společné MY . Vztah navazují vždy dvě entity – tedy dvě JÁ. Ty se musí spojit a vytvořit novou entitu – MY. V dnešní době je však tento zákon vztahů velmi oslabován. Lidé nejsou k zodpovědnosti vedeni a dnešní společnost zvyklá na rychlou „výměnu“ čehokoliv nám říká, že pokud se nám něco na partnerovi nelíbí, tak ho jednoduše vyměníme. V tomto směru vztahům neprospívají ani předmanželské smlouvy. Ty nechrání vztah (tedy společné MY ), ale každé JÁ zastoupené ve vztahu. V předmanželské smlouvě jde právě hlavně o ochranu zájmů každého JÁ. To samozřejmě znemožňuje partnera přijmout a zároveň za něj převzít zodpovědnost. Díky předmanželské smlouvě se člověk naopak zříká zodpovědnosti za partnera a jeho činy.

Předmanželská smlouva nechrání vztah, ale každé individuální JÁ.

Vztahy podle Feng Shui Prosperity Života mají silně „jinovou“ povahu. Když se podíváme na energie tzv. trigramu Vztahy, tak vidíme, že je definován pouze jinovými čarami, tj. maximální jinovou energií. Ta vyžaduje empatii, spoluúčast, starostlivost, starání se o druhého, přijetí, vnímání, živení apod. Je to energie ženy a matky. Proto také ženy mají k energiím vztahů blíže než muži. Pro ženy je tak vztah často důležitější než pro muže. Ale právě proto, že ve vztahu jde o sloučení Jinu (žena) a Jangu (muž), musí jít o vzájemné doplňování, a ne o boj mezi sebou. Pokud dojde ke vzájemnému doplňování mezi mužem a ženou, pak vztah funguje velmi dobře. Muž do vztahu přináší své energie, které ženě chybí a žena zase ty své, které muž nemá. Společně tak mají vše. Ve Feng Shui tomu říkáme, že se žena a muž spojili a vytvořili člověka – tj. kompletní bytost, která je důležitá pro harmonický a prosperující život. Proto je velmi prospěšné, pokud partneři znají své přirozené energie a jak na sebe budou vzájemně působit. Feng Shui k tomu má nástroj tzv. Korelát, který porovnává vzájemné působení energií partnerů na několika úrovních (citové, intelektuální, hodnotové, fyzické, sexuální apod.). Koreláty si můžete nechat u nás zpracovat. Dobré rozdělení rolí mezi partnery je také velmi důležité proto, aby vztah fungoval a prosperoval (pravidla ve Feng Shui řadíme k energii Jang a ta má na starosti funkci a fungování). Role si partneři mají rozdělit na základně mužských a ženských energií a pak také podle své přirozené typologie, tj. svých přirozených talentů. V rámci vztahu jsou tak důležitá pravidla spolupráce a soužití. Tato pravidla musí být předem nastavena a „vyhlášena“, aby každý partner věděl, co a jak má dělat, jak má přispívat do společného vztahu.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra