ecomail.cz

Plísně a preparáty DIOCHI

Plísně a náš organismus: nabývají na významu, způsobují závažná onemocnění (snižování imunity populace), kolonizují organismus, synergicky působí s bakteriemi, viry, toxiny, využívají slabosti imunitního systému ve svůj prospěch.

Dělení plísní podle onemocnění, která způsobují

Mykózy –způsobují pravá infekční onemocnění, jsou vyvolaná vesměs mikromycetami
Mykotoxikózy –onemocnění vyvolaná metabolickými produkty hub- toxiny
Houbové intoxikace– otravy po požití plodnice houby (makromycety,např. muchomůrka hlízovizá)
Vlastnímy kotoxikózy –jsou způsobené toxiny mikromycet,které jsou uvolňovány do prostředí (např. aflatoxin – toxin plísně Aspergilus flavus –v oříšcích). Způsobují převážně chronické intoxikace
Mykoalergózy –přecitlivělost neboli alergie na metabolické produkty plísní nebo částice hub (například na spóry)
Mycetismy –onemocnění způsobená mycetickýmielementy v tkáni, nezpůsobují rozvoj celkového onemocnění

Příčiny nárůstu plísňových  onemocnění

•Zvýšení cestovatelských možností –umožňuje pasivní přenos plísní na velké vzdálenosti – například kokcidiomykózy
•Iatrogenní faktory –poškození lékaři, léky – používáním širokospektrých antibiotik, kortikoidů, cytostatik, transplantace, imunosuprese, operace na otevřeném srdci, hemodialýza, nitrožilní výživa. Tyto příčiny se častěji objevují u alkoholiků,žen s antikoncepcí, diabetiků, imunosupresovaných, imunodeficitních (AIDS)..

•Ekologické faktory –technický pokrok, narušení přírodní rovnováhy, mikrotraumatizace dolních cest dýchacích ostrými prachovými částicemi, poleptání oxidemsiřičitým, oxidy dusíku a dalšími látkami. Do takto poškozené tkáně se velmi dobře přesunou právě plísně – ve městech narůstající forma plicní aspergilózy.
•Na venkově -chemizace zemědělství, spory plísní v ovzduší. Plísněmi je napadené krmivo, které požívá dobytek. Napadené maso a výrobky z něj potom putují na trha ke konzumentům. Stejně rostlinná výroba (špatné uskladnění pícnin, obilovin, olejnin a jiných rostlin)

Dělení plísní

•Kmen Mycophyta sedělí na
•Podkmen Phycomytes – fykomycety,neboli pravé plísně (Zygomycetes, Mucorales)
•Podkmen Eumycetes –pravé houby
•Dělení pro běžnou praxi je jednodušší – houby dělíme na
•Makromycety –pravé houby – lišky, kozáky, hřiby, muchomůrky…
•Mikromycety –vláknité
•                        - kvasinky

Vlastnosti plísní

•Adherence –přilnavost, zejména ke sliznicím a kůži. Stává se předpokladem pro následnou kolonizaci organismu.
•Penetrace –průnik do tkání hostitele. Z kulovité - kvasinkové formy mohou přejít dovláknité, tato forma může prorůstat přes stěny cév a orgánů a takto se dál šířit.
•Množenív tkáni –využívá dokonalé teploty, fyzikálních a chemických podmínek, jakožto i živinv tkáních hostitele. Plísně milují zejména cukry. V tkáních vytvářejí buněčné toxiny proti imunitním buňkám.
•Poškození tkání –přímou invazí s poškozením buněk a toxickým účinkem zánětlivé reakce. Velké plísně mohou ucpat  vývody průdušek, ledvin, mohou prorůstat i cévami, způsobovat poškození cévní stěny s následnou trombózou až nekrózou, tedy úplným rozpadem cévní stěny.

Obrana organismu proti plísním

  • •Fagocytóza–je prováděna imunitními buňkami, zvanými makrofágy. Ty mají schopnost obklopit jakoukoli cizorodou buňku, pohltit ji a následně zlikvidovat. Nepatrný defekt fagocytózy může vest k diseminaci (rozšíření) infekce.
    •Dále je imunita zprostředkovaná T-lymfocyty(buněčná imunita). Defekty T lymfocytů jsou provázeny rozvojem sekundárních mykóz, jako je například chronická mukokutánníkandidóza (postižení sliznic i kůže)

Dělení mykóz

  • •Povrchové mykózy –postihují kůži a kožní adnexa (vlasové a chlupové váčky, mazové i potní žlázy..), sliznice
    •Hluboké mykózy –orgánové a systémové

Povrchové mykózy

•Dermatomykózy –kožní
•Trichomykózy –vlasové
•Onychomykózy -nehtové
•Způsobeny plísněmi rodu trichophyton (Tinea mentagrophytes, tonsurans,rubrum, verrucorum), rodu microsporum (M. canis, gypseum…)
•Některé kožní mykózy:
•Pityriasis versicolor –zanechává depigmentované skvrny na kůži (Malasseziapurpur)
•Tinea nigra – makulární pigmentové léze (Cladosporium roernechii)
•Piedra –tmavé nebo světlé uzlíky ve vlasech a ochlupení (Piedra hortae, Trichosporon beigelii)
•Candida  - způsobuje povrchové i systémové onemocnění

Podkožní mykózy

•Sporothrix schenckii -možné poranění končetin - prstů o trn, šíří se podél cév, postihuje uzliny, časté u zahradníků, zemědělců, horníků, čalouníků. Přenos i z člověka na člověka.
•Chromomykóza –infekce s pomalou progresí, bradavičnatá ložiska až abscesy (Cladosporium carrionii) –často v tropech, při poranění chodidel.

Mycetomy

•Maduromykóza (Madurella, Allescheria boydii) –v tropech, u bosých zemědělců. Projevuje se zduřeninami, abscesy, jizvami, deformitami

Systémové mykózy

•Rod Candida (C. albicans, tropicalis, stellatoidea, parapsiolosis, krusei, guilliermondi..)

Candida albicans

•Kvasinka, která se množí se pučením, tvoří i zárodečné klíčky
•lokální infekce, průnik do tkání (vláknitá podoba)
•Adherencí (přilnavostí) kolonizuje kůži, sliznice, cévy, vazivo, protézy, kanyly
•Na svém povrchu vytváří ochranný film, který ji chrání před fagocytózou
•Candida albicans a parapsilosis produkují enzym, který přispívá k invazi kandid do kůže
•Protilátky proti plísni nejsou nástrojem imunity, ale slouží k diagnostice. Imunitní systém je ničí pomocí fagocytózy a T lymfocytů

Výskyt candid

•celosvětový, adaptovány na člověka (výskyt i u zdravých lidí, kolonizují nosohltan, hltan,konečník, méně kůži – tato kolonizace je předpokladem vzniku a rozvoje vnitřní infekce)
•Existujei mezilidský přenos, včetně nosokomiálních (nemocničních) nákaz
•v poslední době narůstá počet závažných onemocnění. Dříve byla mykóza sekundární, to znamená, že se projevila u oslabených lidí. Dnes se objeví i u zdravých, kteří se infikují vysoce virulentními kmeny.

Sekundární kandidóza

•objevuje se u snížené obranyschopnosti – u maligních nádorů, u diabetu, podvýživy, defektů imunity vrozených i získaných, při léčbě kortikosteroidy, cytostatiky, antibiotiky, po zanesení do krevního oběhu katetry, při operacích na otevřeném srdci, kontaminovanými infúzemi.

Projevy kandid

•Lehčí případy :povrchové mykózy. Mohou však přerůst v úporné kožní nebo nehtové mykózy. V ústech uoslabených organismů nebo nedonošených novorozenců se objevují bílé povlaky – soor –moučnivka. Kandidy se mohou pomnožit i v zubních protézách.
•K dalším onemocněním patří záněty močopohlavních orgánů (kandidová vulvovaginitid s tvarohovitým výtokem a úporným svěděním) – u gravidních, diabetu, střevní dysmikrobii, průjmech, užívání antibiotik.

Diseminace kandid

•Při diseminaci do orgánů se kandidy mohou usídlit v plicích, průduškách, trávicím ústrojí, ledvinách. Může vzniknout až kandidová sepse, zejména u zhoubných krevních onemocnění. Stejně jako kandidová endokarditis (zánět nitroblány srdeční) má fatální průběh.
•Nemocniční neboli nosokomiální nákazy se zvýšily o 300%.

Cryptococcus neoformans

•Kvasinková houba s hlenovitým pouzdrem, které ji chrání před fagocytózou. Výskyt onemocnění u zdravých i oslabených jedinců. Nazývá se kryptokokóza a vyskytuje se často u nemocných s AIDS. Po léčbě recidivuje až v 50%. Postihuje plíce, rozsev se děje krevní cestou do kostí, kůže, nervového systému – zde způsobuje těžkou meningoencefalitidu. U oslabených má velmi těžký průběh. Před zavedením Amfotericinu Bbyla smrtelná.

Apergilus

•Existuje150 druhů apergilů (fumigatus, niger, flavus…)
•Jde o vláknitéhouby, přenos vzdušnou cestou. Způsobuje plicní onemocnění, často se vyskytuje v dýchacích cestách i bez vzniku onemocnění. Aspergily ohrožují infekcí iintoxikací (aflatoxinyjsou toxické pro játra a kancerogenní, neboli rakovinotvorné. Zdrojem jsou cereálie, burské oříšky a jiné).
•Onemocnění se jmenuje aspergilóza, postihuje dýchací cesty. V nich může vzniknout ohraničený aspergilomnebo akutní bronchopneumonie, u atopiků iastma, sinusitidy, otitidy, pleuritidy, postižení očnice i centrálního nervového systému. Snáze napadá opět oslabené. U operací na otevřeném srdci může vzniknout smrtelná endokarditida.

Mucorales

•Mucor, Rhizopus, Absidia
•Jdeo vláknité houby,onemocnění se jmenuje mukormykóza nebo zygomatóza. Je rozšířené po celém světě. Infikujeme se vdechnutím spor, méně alimentární cestou nebo kožním poraněním. Systémové infekce se projevují u imunodeficitních, u leukémií, lymfomů. Postihují nos, vedlejší dutiny nosní,očnici, mozek. Prorůstá do žil a tepen, vyvolává trombózy a rozsáhlé nekrózy – rozpady tkání. Má formy plicní, trávicí a kožní. Ze všech může vzniknout diseminace. Mukormykózasystémová má  100% smrtnost. Ojediněle seobjeví remise po Amfotericinu B.

Histoplasmosa capsulatum

•Vyskytuje se v USA, zdrojem nákazy je půda infikovaná exkrementy ptáků, netopýrů. Vnímavost lidí je vysoká. Průběh je buď bezpříznakový nebo plicní forma, která je podobná tuberkulóze.

Coccidioides immitis

•Postihuje lidi i zvířata, vyvolává bronchopneumonie, záněty pohrudnice, dále postihuje kromě plic klouby, kosti, vytváří ložiska – granulomy – podobné tuberkulóze

Další plísně

Blastomycesdermatitidis
•V USA, Africe, primárně postihuje plíce, diseminace i do kůže
Paracoccidioides brasiliensis
•Jižní Amerika. Postihuje trávicí trakt, plíce, kůži, sliznice, uzlíky a jiné vnitřní orgány
Emmonsiacrescens
•Původ cemycetismu. Infekce vznikne vdechnutím prachu, člověk onemocní vzácně.

Léčba plísní v klasické medicíně

  • •Lokální plísně –většinou masti s antimykotickým účinkem. Celková léčba –antimykotika podávaná formou tablet, injekcí (griseofulvvin, terbinafin, ketoconazol, miconazol,fungicidin, clotrimazol, fluconazol, amfotericin adalší.)

Pohled celostní medicíny

  • •Pohled celostní medicíny se od pohledu klasické zvláště neliší. Jen dává do souvislosti věci, které klasická medicína nevidí a dokáže problém rozvést hlouběji. Plísně jsou obyvateli planety stejně jako ostatní mikroorganismy (viry, bakterie, prvoci a jiné). Jejich funkcí je rozklad určitých látekv přírodě,ať již rostlinných nebo živočišných. Najdeme je téměř všude. Jejich toxiny aspory jsou přítomné i v hrobkách faraonů, mumií.  Právě díky vdechnutí plísní či jejich spor došlo k popsaným úmrtím archeologů či vykradačů hrobek.
  • •Stejně jako klasická medicína i celostní vidí nárůst plísní, zejména u pacientů léčených širokospektrými antibiotiky, cytostatiky, imunosupresivy, hormonální antikoncepcí,dále se plísně často objevují ve tkáních, které jsou zatížené kovy,jako jsou nikl, platina, kadmium, měď, olovo, cín, zinek, zlato, stříbro. Tyto kovy se do našeho organismu dostanou ze vzduchu, šperků, amalgámových plomb, kosmetických přípravků.. Náchylní k zaplísňování organismu jsou diabetici (plísně milují a potřebují pro svůj život cukry), dále lidí s poruchami funkce žláz s vnitřní sekrecí, a to štítné žlázy, slinivky, vaječníků i prostaty.

Jak se plísně dostanou do organismu

•s přijímanou  potravou . Až 60% potravin je zamořenýchplísněmi. Jsou to obilná zrna, ořechy, různé cereální výrobky, kontaminovanázelenina (ať už plísněmi nebo jejich toxiny, které ve velké míře produkují),staré brambory, kukuřice, z obilnin dále vyráběné výrobky, takže icelozrnné pečivo. Nemělibychom nikdy požívat potraviny napadené plísní, ačkoli si myslíme , že napadenoučást odkrojíme a jíme dál.  Ale musímemyslet na to, že i zbytek takzvaně zdravého ovoce či jiné potraviny je jižkontaminován toxinem. Například arašídy a aflatoxin, toxin plísně aspergilus flavus.

Potíže způsobené plísněmi

•likvidují slizniční obranné látky – imunoglobuliny třídy A (IgA),čímž se snižuje obranyschopnost organismu
•zánět, který ve střevě způsobí, vede ke špatnému vstřebávání minerálních látek (zinku, hořčíku), B vitamínů, zejména B6, C vitamínu a dalších látek
•alergické reakce na sebe samotné.
•produkují toxiny, formaldehyd, acetaledehyd,alkohol, kysličník uhličitý

Příznaky

•Únava, kloubní potíže, trávicí problémy, chronické kašle
•záněty vedlejších dutin nosních (zde často najdeme v symbióze stafylokokys plísněmi, viry a zátěží kovy sliznice nosní a sliznice vedlejších dutin nosních)
•řada depresí nebo depresivních nálad

•projevy na kůži, nehtech, na gynekologických a močových orgánech (časté výtoky, svědění, pálení při močení, záněty vaječníků, prostaty, ledvin, chronický genitální herpes, endometriózu, záněty žaludu a předkožky a jiné)
•v dutině ústní-  bílé povlaky, vřídky, krvácející dásně, bolavé ústní koutky
•zvýšená kazivost zubů, paradentóza, změny chuti nebo čichu
•Plísně stafylokoky viry herpes (oparové) kovy jsou příčinou velmi bolestivých aftů, až vředů sliznice dutiny ústní i žaludeční.

Význam střevní mikroflóry

•Aby naše střevo dobře fungovalo, je potřeba v něm udržovat přirozenou střevnímikroflóru – (až 400 druhů mikroorganismůpodle nových zdrojů)- převažují zde laktobacily, minimální množství enterokoků, klostridií, E. coli, streptokoků.
•školí imunitní systém, který je aktivován a drží je takzvaně na uzdě. Problém nastane, pokud tyto patogeny převládnou. Z tlustého střeva se pak dostanou i do oddílů střeva, které jsou za normálních okolností sterilní
•Jedinědolní část tenkého střeva – ileum, může také obsahovat minimum mikrobů. Ostatnítenké střevo, dvanáctník a žaludek jsou prosty mikrobů.

Narušení střevní rovnováhy

•Pokud budeme užívat antibiotika, kortikoidy, imunosupresivy, hormony, potravu zatíženou těžkými kovy, denaturovanou stravu, alergenyv potravě, různě chemicky upravenou a modifikovanou stravu, nadbytek cukrů, alergenů nebo proděláme-li infekci střeva, pak dojde k narušení této rovnováhy a patogeny ve střevě se přemnoží a začnou postupovat i do dosud sterilních úseků střeva. Pomnoží se plísně, které začnou i mechanicky poškozovat stěnu střeva a krevní cestou, ale ikontinuálně se začnou šířit přes střevo do malé pánve, gynekologických a močových orgánů

Další účinky plísní

•Toxiny aplísně  - zejména ale toxiny, mají rakovinotvorné účinky.
•Krví - do celého organismu, zejména do naší chemické továrny, do jater, která tímto výrazně zatěžují
•bolestí kloubů, únavy, poruchy zraku, výtoky a jiné potíže
•porucha vstřebávání důležitých látek - stopové prvky, minerály, vitamíny (osteoporóza, chudokrevnost, avitaminóza)

Vztahy střeva a ostatních orgánů

•Dysmikrobie stojí za:
•častými záněty středouší nebo mandlí 
•Za opakovanými záněty průdušek, astmatickými záchvaty a laryngitidami
•Toxiny mikrobů a plísní také zatěžují tenké střevo a jeho párový orgán, což je srdce
•Toxiny mohou být příčinou dráždění převodního systému srdečního a vyvolavateli poruch srdečního rytmu.
•Léčení výše uvedených zánětů antibiotiky vede k potlačení přátelské střevní mikroflóry a přemnožení plísní, takže vzniká začarovaný kruh

Další souvislosti

•Oslabený žaludek může dále oslabovat slinivku, která pak může reagovat zánětem, poruchou funkce a v neposlední řadě vznikem diabetu. Dalším orgánem tohoto okruhu je slezina, jejíž zatížení plísní či toxiny může vést ke krevním onemocněním a poruchám krevních destiček. Patogenní mikroorganismy se mohou ze střeva dostat až do žlučníku a žlučových cest, kde opět vedou ke vzniku zánětu. Celkově trávicí soustava ovlivňuje dutiny, zuby, páteř, klouby, kůži a jiné.
•Ovlivněním nervového systému plísněmii toxiny je narušena paměť, mohou vzniknout stavy úzkosti, bolesti hlavy

Možnosti odstranění plísní celostní medicínou

•Detoxikace tkání od zátěží
•Zlepšení látkové přeměny (plísně milují cukr)
•Zlepšení imunity, nastolení její správné funkce (pokud je imunita oslabená, můžeme počítat s tím, že se plísně v organismu budou velmi dobře cítit a budou se snažit makroorganismus zničit)
•Stravou proti plísním

Postup odstraňování plísní

•nejprve upravit imunitu, pak detoxikovat tkáně od zjištěných zátěží, upravit stravu, která by měla být alkalizující, bez cukrů, bez alergenů – opět podle každého jedince individuálně. Zákaz cukrů platí ale paušálně.
•Snaha o akutní úlevy s využitím přírodních protiplísňových preparátů

Stravou proti plísním

•Vynechat osobní alergeny (zánět ve střevě)
•Vynechat cukry - sladkosti, čokoláda, marmelády, sirupy, ovoce
•Vynechat pokrmy obsahující droždí – kvasnice (pečivo, zejména celozrnné..)
•Houby
•Průmyslově připravená jídla
•Koření, sušené byliny a čaje

DOPORUČENÍ

•Rýžovo-zeleninové dny
•Čerstvé potraviny
•Střevní očista, vynechání osobních alergenů (mléko, lepek, vejce, sója)
•Zlepšení funkce jater, ledvin (v ledvinách sídlí protiplísňová imunita)

•Stejně jako klasická medicína i celostní vidí nárůst plísní, zejména u pacientů léčených širokospektrými antibiotiky, cytostatiky, imunosupresivy, hormonální antikoncepcí,dále se plísně často objevují ve tkáních, které jsou zatížené kovy,jako jsou nikl, platina, kadmium, měď, olovo, cín, zinek, zlato, stříbro. Tyto kovy se do našeho organismu dostanou ze vzduchu, šperků, amalgámových plomb, kosmetických přípravků.. Náchylní k zaplísňování organismu jsou diabetici (plísně milují a potřebují pro svůj život cukry), dále lidí s poruchami funkce žláz s vnitřní sekrecí, a to štítné žlázy, slinivky, vaječníků i prostaty.

  • •Mikrobiologie pro lékařské fakulty – kolektiv autorů

Autorka prednášky: MUDr. Lenka Hodková