ecomail.cz

Rodina podľa Feng Shui

V minulém díle našeho seriálu o životní rovnováze jsme si ukázali důležitost vztahů a k čemu nám životní vztah má sloužit. Životní partner je nám partnerem pro naši společnou životní cestu ke společnému životnímu cíli. Pokud nemáme o své cestě a o cíli jasnou představu, nemůžeme mít ani jasnou představu o svém partnerovi. Proto si nejprve musíme svoji životní cestu ujasnit, zvolit si cíl a pak si hledat toho správného „parťáka“ na cestu.

Základní čtverec životní rovnováhy nám ukazuje, že dalším krokem k jejímu nastavení je rodina. Je to logický krok, který navazuje na vytvoření životního vztahu. Jednou ze základních funkcí vztahu je zajištění života – tj. nové generace. A tím se dostáváme do energie rodiny. Vztah tvoří dva (neboli jeden plus jeden = JEDNO – vztah) a pokud je výsledkem vztahu potomek, pak tím vytváříme 3 = rodina. Energie vztahu tak přirozeně vytváří základ pro vznik energie rodiny. Toto si musíme při hledání vhodného partnera uvědomit. Budoucnost vztahu tedy již nebude jen o vztahu jako takovém, ale také o rodině.

Uvědomme si i další silnou stránku energie rodiny. Pokud se ze dvou entit (jedinců) stane JEDNO (vztah), pak nedojde jen ke sloučení těchto dvou entit, ale také jejich celých rodin. A zde se již bavíme o poměrně velkém počtu lidí, složitých vztazích, souvislostech, majetkových poměrech a mnoho dalších aspektech, které musíme brát v úvahu. V dnešní rychlé době je tento aspekt vztahu a rodiny často opomíjen a bagatelizován. Ale ti, kteří žijí ve vztahu delší dobu, moc dobře vědí, jak ostatní členové rodiny posilují nebo naopak oslabují jejich životní energii. I to je důvodem tolika vtipů na téma tchýně apod. .

V minulosti byl vždy sňatek chápán i jako sloučení dvou rodin a spojení majetků. Ne nadarmo se často říkalo, že byl uzavřen sňatek „z rozumu“. Roli zde tedy nehrála láska, ale spíše majetkový kalkul. Ale i to mělo své opodstatnění, neboť velikost majetku často také určovala schopnost přežití rodu. A jak víme, zákon přežití je základním zákonem přírody, tedy i nás lidí.

Rodina je hlavním a přirozeným zdrojem bohatství.

Světu nevládnou prezidenti, či premiéři vlád, ale právě velké a mocné rodiny. Ano, taková je síla energie rodiny již od nepaměti. Síla rodiny tak tkví hlavně v její historii (kořenech), návaznosti na tuto historii, tradici a rozvoji stávajícího a vytváření nového. To je hlavním zdrojem růstu a bohatství. Opět se podívejme na čtverec rovnováhy. Uvidíme, že nad číslem 3 – rodina je právě číslo 4 – bohatství. A přesně takto to funguje v reálném životě – rodina je hlavním a přirozeným zdrojem bohatství. Velké a mocné rodiny si to velmi dobře uvědomují, a proto si také pečlivě vybírají svá budoucí spojení a vždy staví na svých kořenech a minulosti. Ta jim dává pevný základ pro budoucnost.

Většina lidí ale takto nejedná. Mnoho mladých lidí se naopak nemůže dočkat, až se v dospělosti osamostatní a začnou žít nový život, a to po svém. Kořeny jsou tak zpřetrhány, návaznost narušena a tito mladí lidé začínají
znovu, od nuly. Tím však přicházejí o všechnu energii, kterou vytvořili jejich předci. Začínat od nuly je vždy velmi vyčerpávající. Lidé tak místo toho, aby stavěli na již vybudovaných pevných základech, tápou ve tmě a hledají způsob, jak si tyto základy vytvořit sami. Tím ale ztrácí mnoho energie a času.

V rodinách, které jsou silné a mocné, využívají energii rodiny pro budování bohatství (bohatosti v širším slova smyslu, nejde jen o peníze a majetky) a vytvářejí dobré startovací pole pro své potomky. Ne nadarmo se říká, že děti jsou naše budoucnost – tedy i budoucnost rodiny. Energie rodiny se tak řídí krásným heslem: poskytujeme dětem pevné kořeny, aby měly pevný a zdravý základ a dáváme jim křídla, aby mohly vzlétnout ke světlým zítřkům. Pokud děti mají pevné kořeny, dobré vedení a mohou rozvíjet díky tomuto zázemí své talenty, pak jsou jejich rozvoj a bohatost života dobře zajištěné. Rodina tak má být hlavním základem budoucnosti všech jejích potomků.

Rodina není samořídící systém!

Velké rodiny však také přinášejí mnoho komplikovaných struktur a vztahů. Feng Shui nám zde říká, že pro dobrý a hladký chod rodiny je velmi důležité, aby fungovaly dobré vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Víme, že jen jedno nahnilé jablko může zničit veškerou úrodu. A stejně tak jeden nepříjemný vztah v rámci rodiny může narušit ostatní vztahy a celá rodina se tak může rozpadnout. Je tak důležité, abyste si vzájemné vztahy hlídali a věnovali jim pozornost. Opravdu se to vyplatí a vyhnete se mnoha nepříjemným konfliktům a rozvratům.

Rodina je velký systém, který musí správně fungovat. Není to však „samořídící se“ sytém. Musí ho někdo řídit a kontrolovat. Proto by v každé rodině měla fungovat pozice „hlava rodiny“. Ta by měla zajišťovat kontinuitu a návaznost. Měla by dohlížet na dodržování zásad a tradic rodiny. Také by měla vést k upevňování  odnot rodiny, na kterých rodina dlouhodobě stojí. I tento fenomén se však z moderních rodin vytrácí. Naopak většina lidí má pocit, že má mít maximální svobodu a žít si po svém a neohlížet se na nic a na nikoho. To je ale jeden z důvodů, proč v moderní době prožíváme to, čemu říkáme krize rodiny. Pokud si v rodině dělá každý, „co chce“, pak se energie rodiny oslabuje, její kořeny slábnou a základna se ztenčuje. Zázemí, které rodina budovala, se vytrácí a lidé pak musí stát jen na svých vlastních nohou.

Pokud tedy nechcete být v životě na vše sami, ale naopak chcete mít oporu a pevné základy pro svůj život, budujte a upevňujte sílu energie rodiny. Je to nejen velmi důležitý základ vaší budoucnosti a budoucnosti vašich dětí, ale je to také přirozený zdroj bohatství a bohatosti vašeho života a života vašich dětí. Když budete mít možnost budovat svůj život na základech, které před vámi vybudovaly generace vaší rodiny, máte daleko větší životní potenciál než ti, kteří jsou v životě sami. Život o samotě je velmi vyčerpávající a lidé tak ztrácejí mnoho energie, která pak v důsledku vede k nemocem a kratšímu životu.

Mladá generace čerpá klidnou energii Vody prarodičů a ti zase čerstvou energii Dřeva dětí.

Stačí si jen uvědomit, kolik času a energie ušetří rodičům to, když v rodině fungují babičky a dědečkové. Pokud „institut“ prarodiče nefunguje, jsou rodiče na vše sami. Často si ale musí hledat hlídání pro své děti, dávat děti zbytečně do školky či do jiných zařízení. Tím však svěřují výchovu svých dětí do cizích rukou. Tito cizí lidé mají velký vliv na to, jak se děti budou vyvíjet. I když vychovatelky či chůvy budou dbát pokynů rodičů, přeci jen si budou dělat věci po svém, budou na tyto děti přenášet své zvyky a energie svých rodin. Když ale své děti svěříte prarodičům, pak je kontinuita rodu zachována, jsou předávány ty správné energie a je posilována energie tradice a rodiny. Navíc spojení staré generace (prarodičů) a nové generace (děti) je velmi vhodné pro obě generace. Mladá generace může čerpat klidnou energii Vody od prarodičů a ti zase živou a čerstvou energii Dřeva od dětí. Ti z vás, kteří jste měli to štěstí a mohli jste si krásnou energii babiček a dědečků užít, na tuto dobu určitě rádi vzpomínáte. I proto se nyní rozvíjejí programy, kdy jsou např. propojovány školky a domovy důchodců apod.

K posilování rodiny velmi dobře slouží rituály a zvyklosti. Ty byste měli dodržovat a měli by se jich účastnit všichni členové rodiny. Měly by to být rituály, které jsou spojené s narozeninami či jmeninami členů rodiny, oslavy různých výročí apod. Rozhodně je důležité oslavovat úspěchy členů rodiny a tím je posilovat. Neboť jejich síla bude předávána rodině a tím i celá rodina bude silnější. Dále sem mohou patřit oslavy tradičních svátků, jako jsou Vánoce, Velikonoce a jiné tradice, které rodina přijala za své. Velmi dobře je síla rodinné energie posilována společnými vzpomínkami na předky. Ti by měli mít v rodině své místo. Úcta k předkům a k jejich moudrosti je velmi silná energie, kterou byste měli udržovat a předávat ji svým potomkům.

Rituály posilují rodinu.

Síla rodiny je nenahraditelná. Je to energie času, která je nám k dispozici. Můžeme tak čerpat ze zdrojů energie, které byly vytvářeny často i po mnoho staletí. Vytváření a udržování velkých rodů je tomu důkazem. Rodinná energie vám pomůže lépe zvládat váš život, je obrovským zdrojem energie a pomoci. Proto byste měli energii rodiny posilovat a pečovat o ni. A nezapomeňte, je nejlepším a nejpřirozenějším zdrojem bohatství ve vašem životě. A pokud nebyla vaše rodina zdrojem energie pro váš život, pak se snažte, aby rodina, kterou jste vytvořili vy sami, byla tím nejlepším zdrojem budoucnosti vašich dětí.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra