ecomail.cz

Tantra, tabu všedného dňa


Léta se zabývám jógou, cvičím ji, učím ji, vedu dospělé i děti. V krizových okamžicích života to byla často meditace, která mi pomohla najít odpovědi na tíživé otázky. Meditace pracuje především s myslí, kterou se snaží ztišit do té míry, až začneme pozorovat prostor za ní. Ticho a prázdnotu, ze které postupně vystupují bubáci – stará nevyřešená traumata.

Shlukují se a straší tak dlouho, dokud nejsou řádně propuštění. Moje osobní zkušenost narazila na jakousi pomyslnou hranici, za níž už sama mysl neprojde. Tedy veškerá traumata nacházející se za touto hranicí mohou být myslí rozpoznána, pojmenována, dokonce vědomě zpracována a z vůle propuštěna… Pokud ovšem neprojde celá zkušenost tělem, nemáme nad bubáky vyhráno. Jednoduše řečeno, pokud si traumata neprožijeme na fyzické úrovni a neprocítíme je v těle, bubáci se nás dobrovolně nepustí. Jedním z pomocníků na vědomé práci s tělem může být i tantra.

Co je tantra? Vysvětlení se nabízí vícero a nejedna tvář se jen při zaslechnutí tohoto pojmu zbarví do rumělkova. Mužům obvykle začne ucukávat koutek, a aby zakryli ostych a rozptýlili rozpaky, vtipkují. Proč? Protože tantra pracuje s prvotní tvořivou energií, které také říkáme sexuální. Tato energie má obrovský potenciál tvořit nové a přetvářet nefungující zajeté vzorce. Pokud se s ní pracuje vědomě a zodpovědně, může být skvělým pomocníkem na cestě seberozvoje.

Podle dostupných zdrojů a literatury je možné tantru považovat za filozoficko--náboženský směr, který se vyvinul před několika tisíci lety v oblasti dnešní Indie (tehdy původní matriarchální společnosti). Tato společnost blahořečila ženu jako bohyni a oslavovala její lůno právě pro schopnost stvořit nový život. Výchozí myšlenkou tantrické filozofie je skutečnost, že jak muž, tak žena v sobě mají ženský element, nazývaný Šaktí a současně mužský element Šivu. Při vytvoření správných podmínek dojde k propojení hybné energie Šaktí, která sídlí v oblasti pánve, s čirým vědomím – Šivou v oblasti třetího oka. Tento proces bývá popisován jako probuzení mocné síly Kundaliní a její vzestup, coby vzestup hadí síly, od kořene páteře směrem ke třetímu oku. Tato silná energie na své cestě otevírá čakry, harmonizuje celou bytost a umožňuje její spirituální růst. Tato síla propojuje jedince s jednotou vesmíru, otevírá mu bránu k samádhi, tedy nejvyššímu stavu vědomí, jakémusi prozření, pochopení a z toho vyplývajícího stavu blaženosti. Možností, jak dosáhnout tohoto stavu, je více. Nabízí se spíše introspektivní a meditativní cesta tzv. tantry pravé ruky anebo cesta sdílení více jedinců, interakce např. formou tantrického sexu, tzv. cesta levé ruky. Je to právě ta druhá, která učinila z tantry tabu současné společnosti.

TANTRA, SEX A TABU
Proč je však tantra tabuizována, některými přehlížena a opovrhována, když sexualita patří do našeho každodenního života? Říkám si, že v tomto ohledu může dnešní moralizující přístup společnosti připomínat praktiky potírání individualismu středověku. Přehlížení vlastní sexuality, ignorace základních životních potřeb a jejich potlačování může vést k depresím, pocitům méněcennosti, tendencím k sebevraždě a poruchám psychiky.

JAK SE SEZNÁMIT S TANTROU?
Člověk, kterého téma zajímá a vnímá svou potřebu na sobě pracovat a oprostit se od svých traumat, která se ho léta drží, může využít jedné či druhé možnosti ze dvou výše zmiňovaných. Rozvojových kurzů tantry je v Čechách dnes již dost. Na českém trhu fungují zvučná jména lektorů, kteří se tantrou zabývají i pár desítek let. Často také do větších měst přijíždějí mezinárodně uznávaní guru tantry, kteří zde vedou několikadenní semináře. Tantra se stává detabuizovaným trendem a životním stylem pro určitou skupinu lidí. Pokud se v této skupině pracuje s tantrickými principy vědomě a s respektem, může být tantra opravdu velkým pomocníkem na cestě za osvobozením svého vnitřního potenciálu.

TANTRICKÁ MASÁŽ – TRANSCENDENTÁLNÍ ZÁŽITEK
Další možností, jak zažít tantru na vlastní kůži, mohou být tantrické masáže. Tantrická, neboli celostní smyslná masáž se od klasické masáže liší tím, že nesegmentuje tělo na intimní a neintimní zóny. Masér či masérka přistupují k masírovanému, neboli přijímajícímu s nejvyšším respektem. Zahájení masáže je téměř obřadní záležitostí, jež připomíná náboženský akt. Samotnou masáž provádí masér s největší úctou, pokorou a respektem. Na rozdíl od klasické sportovní či regenerační masáže je to právě přijímající, kdo masáž vede. Dává impulzy, svolení a přijímá aktivně, tedy nechává skrze své tělo energii proudit, podporuje ji pohybem, dechem i hlasem. Tím se tantrická masáž od ostatních typů masáží velmi výrazně liší.

JAK TANTRICKÁ MASÁŽ PROBÍHÁ?
Masáž bývá obvykle zahájena rituálem, při kterém masér uctí přijímajícího sérií pohybů a gest s hlubokým podtextem a NAMASTÉ zdravicí, jež podpoří vzájemné jemnohmotné propojení a odpoutání se od vlastního ega. Tímto se vytvoří bezpečné prostředí. Následuje uvolňující masáž celého těla, postupně se zapojují předměty jako horké žínky, peříčka, hladící kožešinové rukavice či teplý olej, všechno s cílem učinit pokožku citlivou a dopřát přijímajícímu různorodost podnětů. Přijímající se tímto naprosto uvolní, sleduje své pocity, a pokud se mu daří setrvat v prožitku v roli pozorovatele, má masáž velmi hluboký očišťující účinek. Tantrická masáž může trvat dvě až čtyři hodiny. Čím pomalejší, tím je hlubší a procítěnější, především pro ženy. Tantrická masáž může skončit dokonce orgasmem, avšak orgasmus není cílem masáže. Obvykle se dostaví jako spontánní vyústění naprostého uvolnění. Za důležitý rys tantrické masáže považuji také skutečnost, že probíhá v naprosté nahotě. Nahota zde neplní funkci spouštěče sexuální touhy, naopak. Nahota symbolizuje odložení všech masek, zamezuje vzniku a kultivaci sexuálních fantazií a vyjadřuje naprosté přijetí sebe i druhého. Velmi důležitým aspektem tantrické masáže je soustředění se na vlastní prožitek, nikoliv na toho, kdo fyzicky masáž provádí. Není to masér ani masérka, kteří zážitek umožňují, je to právě schopnost těla a nastavení mysli přijímajícího. Tímto dojde k uctění nejvyšší moudrosti těla a k obnovení často pošramoceného sebevědomí jedince. Masér či masérka jsou plně vědomí průvodci, dodržují si odstup. Účelem tantrické masáže není sexuální vzrušení maséra ani jakékoliv projevy jeho sexuální touhy. Pokud k tomuto dojde, jedná se o selhání a zneužití pozice jedincem, nikoliv o běžný průběh masáže. Na druhou stranu ani přijímající nevrací doteky masérovi či masérce, je důležité, aby setrval ve vlastním prožitku čistého přijímání. Tantrický přístup k životu respektuje polaritu ženy a muže. Je to právě jejich naprostá odlišnost a rozdílnost jak v přemýšlení, tak v dynamice a v samotném prožitku. Dle harmonického vzorce JIN-JANG je však každý jedinec, tedy muž i žena, prostoupen oběma principy, ženským i mužským. Každý z těchto prvků se však projevuje v jiných situacích, za jiných okolností. Tantrická masáž je velmi obohacující například i tím, že nechá muže zažít a vnitřně prožít pocit odevzdání se, důvěry a pasivního přijímání a ženě naopak umožní prožitek vědomého vedení svého zážitku. Muži se učí trpělivě přijímat (jinová energie) a ženy se učí vědomě vést (jangová energie).

OPATRNOST JE NA MÍSTĚ
S tantrou je to stejné jako s ostatními atributy civilizace, které nám mohou dobře sloužit, avšak neblaze vládnout. Podobně jako šálek kávy může někoho povzbudit k práci, sklenička vína dodá inspiraci a uvolnění a cigareta může uzemnit (alespoň to tak kuřáci popisují), tantra může být velmi dobrým sluhou na cestě seberozvoje. Je však třeba přistupovat s opatrností ke komunitám lidí, kteří ji praktikují. Kde se totiž objeví tématika sexu, tam vzniká prostor pro zneužití. Je vhodné zachovat si svůj vlastní úsudek, nechat se vést svými pocity a nepáchat na sobě násilí ať už z velkých ambicí nebo z přehnané důvěry v gurua. Tantrická filozofie je nádherným životním principem, který je naplňující, smysluplný a nelze s ním nesouhlasit. Byla by škoda zlomit hůl nad tak dokonalou filozofií jen proto, že ji občas nějaký jedinec zneužije pro svůj přínos.

PŘÍNOS DO VŠEDNÍHO ŽIVOTA
Co vám tantra přinese? Jednoznačně vám pomůže zvýšit sebevědomí právě tím, že si uvědomíte svou vlastní hodnotu. Vzroste kvalita vašeho života, prohloubí se každodenní prožitky. V intimní rovině pocítíte, že se dostaví kvalitnější sex (dokonce, i po mnohaletém vztahu), který není cílem tantry, jen jeho přirozeným důsledkem. Prohloubí se intimita, vzroste důvěra a vzájemná láska. Váš osobní a společenský život bude velmi jasně odrážet míru vašeho sebepřijetí, sebelásky a sebeúcty. Pokud však na sobě toužíte pracovat a duševně rozkvést, zaregistrujete, že se k harmonii proměňuje i vaše okolí.

Autor: Lucie Vybíral Pastrňáková, prevzaté z časopisu Sféra