ecomail.cz

TČM - Učenie o piatich prvkoch

V minulém článku jsme odhalili základní principy tradiční čínské medicíny, včetně učení o jin-jangu. Víte, jaké to jsou a jaké vzájemné vztahy mezi sebou mají? Objasníme také, proč bychom je měli znát, jak mohou ovlivnit náš život a naše zdraví.


Aby se energie jin a jang mohly projevit, potřebují hmotu. Tu představuje pět na sobě závislých protikladných i doplňujících se prvků v cyklu života, kterými jsou: Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Pět prvků je hmotou jinu a jangu. Jin a jang je energií pěti prvků. Energie bez hmoty by se nemohla ustálit a hmota bez energie by se nemohla pohybovat. Učení o pěti prvcích je odkazem, jenž je anonymní, hotovou a dovršenou moudrostí z dávných věků. My se nad moudrostí můžeme jen zamyslet, pochopit ji a využít ke svému zdraví a spokojenému životu.

Učení pěti prvků je propracovaný velký systém, na kterém je krásně vidět čínský smysl pro pozorování a propojování. Ke každému prvku náleží světová strana (kromě čtyř nám známých, je to i střed) a dále chuť, roční období, barva, orgány, city a některé další charakteristiky. V člověku se pět prvků projevuje prostřednictvím pěti základních orgánů (játra, srdce, slezina, plíce, ledviny). Každý z nich má svůj jangový protějšek, s nímž je funkčně spojen, leží na drahách, kterým říkáme meridiány. Ve vztahu k lidskému tělu je ke každému prvku přiřazen jeden pár orgánů. Jeden z nich je dutý (jangový) a druhý je plný (jinový). Pět prvků má mezi sebou vzájemnou propojenost, provázanost a je ve vzájemných vztazích.

Ve vztahu ke koloběhu života znamená Dřevo zrození, Oheň dospělost, Země zralost, Kov stárnutí a Voda umírání. Ve vztahu k ročním obdobím chápeme Dřevo jako jaro, Oheň jako léto, Zemi jako babí neboli pozdní léto, Kov jako podzim a Vodu jako zimu.

Pět prvků vytváří uzavřený kruh, v němž každý prvek ovlivňuje všechny ostatní a podílí se na udržování rovnováhy nutné pro normální činnost systému. Vzájemné vztahy jsou čtyři – vzájemné rození, vzájemné ovládání, vzájemné podmaňování a vzájemné ponižování.

Vztah rození, v němž platí vztah „rodí mne" prvek předcházející a „já rodím" prvek následující. Nazývá se i vztahem matka – dítě. Dřevo rodí oheň – dřevo je teplé povahy a při tření vzniká oheň, dřevo je navíc i potravou pro oheň. Oheň rodí zemi – oheň je horký, spálí dřevo, zůstane popel a tím vytváří zemi. Země rodí kov – zdrojem kovu jsou rudy získané ze země. Kov rodí vodu – při vysokých teplotách kov kapalní, v kovových nádobách se pára sráží ve vodu. Voda rodí dřevo – voda dává vláhu rostlinám a umožňuje tak jejich růst.

Vztah ovládání platí vždy mezi každým druhým prvkem a říká: „ovládá mne" a „já ovládám". Nazývá se i vztahem vzájemného překonávání či přemáhání, což znamená ovládání přílišnosti. Dřevo ovládá zemi – stromy využívají zemi ke své výživě, drží ji kořeny. Voda ovládá oheň – oheň zasažený vodou uhasíná. Země ovládá vodu – země zadržuje vodu. Oheň ovládá kov – může jej roztavit. Kov ovládá dřevo – kovová sekera nebo pila štěpí dřevo.

Vztah podmaňování platí mezi stejnými dvojicemi prvků a ve stejném pořadí jako u ovládání. Představuje však jeho přílišné, neúměrné zesílení. Tento vztah nastává, je-li podmaňující prvek příliš silný, nebo podmaňovaný prvek příliš slabý.

Vztah ponižování opět platí mezi stejnými dvojicemi prvků jako u ovládání, avšak v obráceném směru. Ponižuje prvek, který se vzepřel proti tomu, že má být ovládán. Dřevo ponižuje kov, kov ponižuje oheň, oheň ponižuje vodu, voda ponižuje zemi, země ponižuje dřevo.

Charakteristick é znaky elementu Dřevo (mu)
Dřevo je živel, který je člověku nejbližší, protože sám člověk je také živel dřevo. Dřevo je povahy jangové, teplé, a proto se rozpíná a proniká do svého okolí, stejně jako se rozšiřují kořeny stromu. Dřevo roste a stoupá směrem nahoru jako rostlina. V podnebí je projevem dřeva vítr. Dřevo vyjadřuje aktivní funkce a růst, může se ohýbat a napřimovat. Tělesná forma dřeva je podlouhlá, jeho přirozenost je teplá. Má souvislost se vším, co je křehké, slabé, právě se rodící a představuje vše, co je rostlinného charakteru. Ve fázi proměn znamená rození, početí.

Prvku dřevo přináleží východní světová strana a modrozelená barva. Čchi východu vniká do jater a vychází očima. Esence dřeva se uchovává v játrech a jí způsobené chorobné stavy vyvolávají lekavost. Chuť elementu dřevo je kyselá, ze zvířat k nim patří drůbež, z obilovin pšenice. Ročním obdobím dřeva je jaro a je pod znamením planety Jupiter. Z pěti tónů stupnice odpovídá „fis“, přiřazeným číslem je osmička. Jarní čchi dřeva se koncentruje v hlavě a nemoci jí způsobené se poznávají na šlachách a vazivu. Z pachů ke dřevu patří pach krve. Párovými orgány prvku dřeva jsou játra a žlučník, vývodem jsou oči, z tkání jsou přiřazeny šlachy. Hněv je citem dřeva. Všechna čchi plodící život se transformuje ze dřeva. Jedinec dřeva je inteligentní, nezávislý, překonává své vlastní hranice a omezení. Má rád všechno nové, je průkopníkem nových myšlenek. Dřevo zodpovídá za plánování, přináší kreativní impulz, pomáhá přijmout řešení, pochopit život a podporuje snahu dosáhnout nových horizontů. Prvek dřevo je obsažen i v ostatních prvcích. Utajená přítomnost dřeva v dalších prvcích je následující – dřevo se rodí z vody, vyrůstá ze země, bují ohněm a formuje se kovem. K dřevu patří nejen dráha jater a žlučníku, ale i zadní střední dráha a přední střední dráha (meridián).

Játra (kan)
Játra jsou jinovým plným orgánem patřícím k elementu dřevo. Sdruženým jangovým orgánem je žlučník. K systému jater patří také šlachy a vazivo, nehty a oči. Játra vykonávají v těle mnoho důležitých funkcí související s krví, čchi i tělesnými tekutinami. Podle tradiční čínské medicíny játra uchovávají krev, která se v nich shromažďuje, dostává se z jater do celého organizmu, aby vyživovala orgány. Další hlavní funkcí jater je řízení vnitřní prostupnosti organizmu, jeho pohybu i vzestupu čchi v něm (průchodnost a rozptylování). Játra také řídí v těle šlachy a vazivo. Pokud jsou játra v dobrém stavu, mají dostatek krve a harmonickou čchi, tak jsou i šlachy a vazivo vláčné a pružné, a tím i tělo je přirozeně pohyblivé. Kondice jater se projevuje na nehtech, jelikož podle čínské medicíny jsou nehty „zbytkem šlach“. Nehty jsou pevné, hladké a lesklé, mají červenou barvu, pokud mají pravidelný přísun krve z jater. Vývodem jater jsou oči. Při dostatku krve je zrak ostrý, oči se neunavují a jejich pohyb je živý a přirozený. Jaterní čchi má vliv na emoční aktivitu, citem jater je hněv. Játra mají svou nejvyšší aktivitu mezi 1. – 3. hodinou ranní, jak prozrazují orgánové hodiny.

Chorobné procesy u jater jsou podle čínské medicíny narušení rovnováhy jin-jangu, čchi a krve. Pokud játra nesprávně řídí průchodnost a rozptylování, dochází ke změnám duševního naladění, vznikají deprese, plačtivost, podrážděnost a nervozita. Vznikají i poruchy trávení, jako jsou nadýmání, zvracení, poruchy tvorby žluče, hořkost v ústech. Z poruch oběhu čchi, krve a vody dochází ke srážení krve, stagnaci tekutin, vznikají otoky. Také se mohou objevit poruchy menstruace u žen, potíže s oplodněním, neplodnost a gynekologické nemoci. V případě nerovnováhy v uschovávání krve vzniká nedostatek krve v játrech, s tím jsou spojené oslabené funkce šlach, očí, slabá menstruace. Pokud játra neuschovávají krev, dochází ke krvácení z nosu, silnému krvácení i menstruaci. Nemají-li játra dostatek krve, šlachy jsou bez výživy, jsou ochablé, organizmus je náchylný ke zvýšené únavě, lámou se nehty, jsou křehké, suché, bezbarvé. Setkáváme se také s očními nemocemi – šeroslepost, nejasné vidění, suché oči. Častými poruchami u jater jsou závratě, zatmívání před očima, hučení v uších, žloutenka, svalové křeče, podrážděnost a hněvivost.

Žlučník (tan)
Žlučník je dutým jangovým orgánem elementu dřevo. Skladuje a vylučuje žluč, a tak napomáhá ke správnému trávení a zažívání potravy. Hlavní funkcí žlučníku je uschovávání a vylučování žluče a také řídí rozhodnost. Žluč je zelenožlutá tekutina hořké chuti, která napomáhá trávení a tím podporuje i příslušnou činnost sleziny a žaludku. Žlučník má vliv i na duševní rozpoložení, rozhodnost a odvahu, vysokou odolnost vůči psychickým stresům. Žlučník má nejvyšší činnost podle orgánových hodin v době mezi 23. – 1. hodinou ranní.

Chorobné procesy u žlučníku jsou poruchy vylučování žluče. S tím souvisí hořkost v ústech, zvracení, zežloutnutí kůže a očí, žloutenka, bolesti v pravém boku, nevolnost, poruchy trávení, žlučové kameny. Z psychických stavů se objeví bázlivost, neklidný spánek a předrážděnost.

Tipy na jaro
Aby naše játra správně pracovala, nezatěžujme je nevhodnou stravou, kouřením, větším množstvím alkoholu a chemickými látkami, které do našeho těla pronikají trávicí soustavou, dýcháním, kůží. Proveďme detoxikaci těla, zejména tlustého střeva a jater. Následně činnost jater příznivě ovlivníme léčivými bylinami. Nejznámější a nejpoužívanější bylinou pro vylepšení kondice jater je ostropestřec mariánský.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra