ecomail.cz

Únava pohľadom celostnej medicíny

Klasická medicína únavu riešiť nedokáže, ba dokonca vám lekár niekedy ani neuverí, že skutočne trpíte týmto problémom. Anesteziologička, MUDr. Lenka Hodková vo svojej prednáške dokazuje, že celostná medicína vie, ako únavu vyliečiť.

Čo je to únava?

Subjektívny pocitv yčerpanosti organizmu. Pocit, že už nemáme dostatok síl nielen na náročné ale aj na každodenné činnosti. Ako fyziologický stav sa vyskytuje po fyzickej záťaži. Vyzýva náš organizmus k tomu, aby sa zastavil, doplnil chýbajúcu energiu a odpočinul si. Ako patologický stav sa vyskytuje pri rôznych ochoreniach organizmu.

Únava a energia

Každý organizmus má iné energetické rezervy, iné hranice, kedy únava nastupuje. Ako príznak varuje, že niečo robíme zle, nerešpektujeme biorytmy (napríklad ľudia pracujúci na smeny), zle sa stravujeme. Únavu na nikom nezbadáme, nie je možné  ju objektívne hodnotiť. Lekári svojm pacientom často neveria, najmä keď im príde do ordinácie mladý človek. Naopak, niektorí ľudia si myslia, že únava patrí k ich práci, až sa nakoniec doženú až k zrúteniu organizmu.
Únavu rozdeľujeme na akútnu a chronickú

Trpíte únavovým syndrómom?

Čo na to klasická medicína

Kritériá klasickej medicíny pre únavový syndróm: CFS – chronický únavový syndróm – je charakterizovaný únavou trvajúcou viac ako 6 mesiacov a znižujúcou sa aktivitou postihnutého až o 50%. Sú vylúčené iné psychické alebo fyzické alebo klinické stavy, u ktorých sa únava zvyčajne vyskytuje.
Príznaky CFS:
zhoršujúca sa pamäť alebo koncentrácia, bolesť v hrdle, bolestivé lymfatické uzliny na hrdle alebo v podpazuší, bolesti svalov, bolesti kĺbov (bez opuchu alebo začervenania), bolesti hlavy, neosviežujúci spánok, zhoršenie po každej námahe, náhly začiatok počas niekoľkých hodín alebo dní, zvýšená teplota, predkolapsové stavy, kolapsy, závraty, nevoľnosť, zvýšená frekvencia močenia, dráždivý močový mechúr, pocity búšenia srdca, znížená prispôsobivosť voči záťaži, námahová dušnosť, kolísanie teploty počas dňa, epizódne potenie, horúčky, chladné končeky prstov, intolerancia tepla alebo zimy, zmeny hmotnosti, anorexia alebo bulímia, zhoršenie vnímania a koncentrácie, horšenie vybavovanie sa slovnej zásoby, neschopnosť zaostriť zrak, precitlivelosť na svetlo, precitlivelosť na zvuky, hluk, zášklby svalov, emočné preťaženie.
Príčiny podľa klasickej medicíny:
psychika, stres, depresia, infekcia podobná chrípke, alergie, poškodenie imunity, dlhodobé podávanie antibiotík. DiagnózuCFS môžeme určiť až po vylúčení ostatných príčin.

Čo na to celostná medicína

Pohľad celostnej medicíny na príčiny CFS: Všetky vyššie uvedené ochoreniaa príčiny zaťaženie pečene, obličky, sleziny a organizmu celkovo (kovy, chemikálie – insekticídy, pesticídy, farbivá, potravinové aditíva, výfukové plyny, exhaláty z tovární, lieky a ďalšie), mikrobiálne toxíny (vírusové, plesňové, bakteriálne, parazitárne toxíny), mikroorganizmami prítomnými v organizme. Vírusové záťaže organizmu (CNV, EBV), bakteriálne záťaže (borrélie, chlamýdie, mycobacteria), záťaže mesenchymu – očkovania, strava (tuky, cukry, lepok, mliečna bielkovina).
Záťaž mikroorganizmami:
Diagnostikovanými klasickou medicínou pomocou protilátok. Diagnostikovanými EAV prístrojom alebo prístrojom OBERON. Nebezpečné sú tieto mikroorganizmy: borelióza, chlamýdie, CMV – cytomegalovírusy, mykobaktérie, vírusy hepatitíd.
Infekčné ložiská: Mikroorganizmy v tele vytvárajú infekčné ložiská, ktoré spôsobujú problémy tým, že sa za určitých situácií rozpadajú, tvoria toxíny a ničia organizmus. Spôsobujú tak chronickú únavu. Infekčné ložiská klasická medicína nedokáže diagnostikovať. Riadia sa len pomocou protilátok. Ak ich človek má, potom sa s infekciou stretol, ak ich nemá, v styku s infekciou nebol. Celostná medicína dokáže infekčné ložiská diagnostikovať kdekoľvek v tkanive alebo v orgáne.
Diagnostika klasickej medicíny: Podľa protilátok prítomných v organizme dokáže posúdiť, či sa organizmus s mikroorganizmom stretol, teda prekonal infekciu, alebo infekcia práve v organizme prebieha. Ak nájde, že sa stretol s víusmi či s baktériami v minulosti, nedokáže aj tak problém riešiťa nedokáže ho dať do súvislosti s CFS. U borrélie, aj keď ju človek prekonal, protilátky podľa klasickej medicíny nemusia byť ani prítomné.
CFS a celostná medicína:
Celostná medicína tieto súvislosti chápe, takže, ak vytestuje vyššie uvedené mikroorganizmy, infekčné ložiská či toxíny mikroorganizmov a iné toxické látky, potom vie, že ich odstránením môže odstrániť aj únavu.

Najčastejšie príčiny CFS v mojej ordinácii

  • Najviac sa stretávam s únavovým syndrómom spôsobeným borréliou, vírusmi (CMV, EBV, hepatické vírusy). Niekedy ide o kombináciu boreliózy a chlamýdií. U ľahších foriem ide o záťaž pečene, obličiek. Únava ráno je pečeňová, únava večer je obličková.

Únava fyziologická

Únava pri ochoreniach – leukémia, anémia, alergia, reuma, ochorenia srdca, pľúc, štítnej žľazya iných žliaz s vnútorným vylučovaním, depresie .... niekedy kombinácie niekoľkých faktorov súčasne.

Príznaky únavy

Zaťažujú nás činnosti, ktoré sme predtým vykonávali každodenne. Postupné zhoršovanie ohybnosti. Pocit, že sme leniví. Spomalené myslenie. Nervový systém je v nerovnováhe, preto máme často pocit podráždenosti. Stále viac si uvedomujeme slabosť až neschopnosť, môžeme podľahnúť depresii (naopak depresia môže spôsobovať únavu). Pokles imunity. Častejšie nachladnutia a iné choroby. Vyčerpávanie rezerv organizmu. Prijímanie ďalších toxínov do organizmu, záťaž podávanými liekmi, záťaž detoxikačných orgánov. Dostávame sa do bludného kruhu.

Riešenie únavy

Sami si ju riešime stimuláciou: káva, čaj, alkohol, lieky, enegetické nápoje, sladkosti. Snažíme sa pomocou nich dodať telu enegiu. Hozí nám, že podľahneme závislosti od drog.
Diagnóza podľa klasicej medicíny:
Nevysvetliteľná perzistujúca alebo relabujúca chronická únava, ktorá sa objavuje nanovo alebo s určitým začiatkom, nie je následkom fyzickej záťaže, neustúpi po oddychu a viedie k obmedzeniu predchádzajúcej aktivity.
Príznaky pre diagnostiku chronickej únavy:
Súčasný výskyt 4 a viac subjektívnych príznakov, ktoré pretvávajú práve počas 6 a viac mesiacov.

Liečba CFS klasickou medicínou

Dokáže riešiť únavu spôsobnú práve prebiehajúcou chorobou niektorého ogánu alebo orgánovej sústavy. Bude liečiť štítnu žľazu, depresie, kĺby, srdce, bolesti v hrdle. Použité lieky však vďaka zaťaženiou pečene a obličiek, môžu únavu len zhošiť. Liečba CFS klasickou medicínou nejestvuje.

Liečba CFS celostnou medicínou

Diagnostikujeme príčinu. Riešime problém chorého orgánu. Liečime základné ochorenie. Objaví sa jednoznačne, že potrebujeme riešiť otázku akútnej únavy alebo chronického únavového syndrómu. Snažíme sa o elimináciu toxínov, ložísk, harmonizáciu energetických dráh organizmu.

Preparáty na liečbu CFS: bioinformačné prípravky DIOCHI, homeopatické lieky, Bachova kvetinová terapia.

Homeopatické lieky

Detoxikácia pečene: Cardus marianus, Phosphorus, Chelidoniummajus, Taraxacum offic.
Detoxikácia obličiek:
Berberis vulgaris, Solidago. Phosphoricum acidum je univerzálny liek na únavu-30 CH.

Bachová kvetinová terapia

Olive, Hornbeam, ďalšie podľa psychického stavu a emocionálneho rozpoloženia človeka.

Zhrnutie

  • Únava je subjektívny príznak.
  • Klasická medicína CFC nedokáže liečiť.
  • Celostná medicína dokáže odstrániť únavu detoxikáciou organizmu – dokazuje to mnoho pacientov z ordinácií lekárov celostnej medicíny.
  • Neschopnosť klasickej medicíny riešiť CFS núti pacientov navštevovať psychiatra.
  • Už sa mi stalo, že pacient, ktorý mal na CFS invalidný dôchodok sa vyliečil.
  • Ak máte problémy, o ktorých sme tu písali a váš lekár vám neverí alebo vám nedokáže pomôcť, aj keď vie, o čo ide, neváhajte vyskúšať prírodnú liečbu Ale zdôrazňujem cielenú detoxikáciu. Nie je na mieste riešiť takzvané „piate cez deviate“, pretože tak sa tohoto problému nezbavíte.

Autorka prednášky: MUDr. Lenka Hodková