ecomail.cz

Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak vzniká ako následok zvýšeného srdcového výdaja do organizmu alebo zvýšeného odporu ciev, do ktorých krv vypudzuje.

Normálny krvný tlak je 120-130/70-80. Ako hraničné hodnoty označujeme krvný tlak nad 140/90. Krvný tlak sa fyziologicky zvyšuje s pribúdajúcim vekom a s nadváhou. Vo väčšine prípadov príčiny hypertenzie nepoznáme, ide o príčiny multifaktoriálne - nadváha, solenie, stresy, konzumácia kávy, alkoholu... Zo známych príčin, ktoré sa podieľajú na vzniku hypertenzie, môžeme vymenovať ochorenia obličiek, srdcovo-cievne alebo hormonálne poruchy, užívanie drog, hormonálnych liekov, hypertenziu vyvolanú tehotenstvom...

Hypertenzia najskôr nemá príznaky
Hypertenzia býva väčšinou spočiatku bezpríznaková. Niekedy sa môžu objaviť ranné bolesti hlavy, poruchy spánku, závraty, búšenie srdca, hučanie v ušiach, potenie, poruchy zraku, krvácanie z nosa, záťažová dušnosť. Ak sa včas nediagnostikuje a postupuje, objavia sa komplikácie v podobe extrémne zvýšeného tlaku a neurologických príznakov, označovaných hypertenzná kríza. V tejto fáze hrozí krvácanie do mozgu a smrť. Neliečená hypertenzia sa tiež komplikuje aterosklerózou tepien, môže spôsobiť výduť aorty vďaka vysokému tlaku krvi, ktoré tlačí do tejto tepny srdca. Postupne sa objavujú problémy aj na sietnici oka, ďalej dochádza k zväčšovaniu srdcovej svaloviny, ktorá v neskorých fázach začína ochabovať a srdce začína zlyhávať. Postihnuté bývajú aj obličky. Pri hypertenzii je potrebné zdiagnostikovať, čo je príčinou a podľa toho zahájiť potrebnú liečbu. V prvom rade ale musíme pacienta zoznámiť so zmenou životného štýlu, životosprávy a zbavenia sa škodlivých návykov, čo je v našej populácii relatívne veľký problém. Inak sa na hypertenziu predpisujú lieky, aby sa krvný tlak udržal na normálnych hodnotách a zabránilo sa tak komplikáciám, ktoré môžu ohrozovať život.

Srdcové ochorenia
Srdce ako životne dôležitý orgán môže trpieť mnohými ochoreniami. Od menej závažných až po tie najviac ohrozujúce ľudský život. K prvému typu ochorení môžu patriť infekčné ochorenia, ako sú zápaly endokardu, zápaly srdcového svalu - myokardu a zápaly osrdcovníka - obalu srdca - perikardu. Ďalej sa môžu vyskytovať vrodené a získané srdcové poruchy - najmä postihujúce srdcové chlopne. K život ohrozujúcim ochoreniam patrí ischemická choroba srdca a jej najvážnejšia podoba - akútny infarkt myokardu. Ako následok ochorenia srdca sa potom môžu vyskytnúť poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť tiež závažné. Jedným z najzávažnejších ochorení je akútny infarkt myokardu. Dochádza pri ňom k uzáveru koronárnych tepien, ktoré vyživujú srdcový sval. Klinicky sa prejavuje náhle vzniknutou zvieravou, pálivou bolesťou na hrudi za hrudnou kosťou, nedá sa presne lokalizovať. Môže vyžarovať do krku, medzi lopatky, do brady, ramien, rúk, môže mať zničujúci charakter. Ľudia pri týchto príznakoch často prežívajú strach zo smrti. Pridať sa môže nevoľnosť, pocity na zvracanie, zvracanie, dušnosť, bledosť, potenie, niekedy aj kolaps. Jednou zo závažných komplikácií  vyskytujúcich sa pri infarkte myokardu je porucha srdcového rytmu - komorová fibrilácia, na ktorú bez pomoci môže pacient ihneď zomrieť.

Rýchla pomoc pri infarkte
U pacientov s vyššie uvedenými príznakmi je potrebné stanovenie rýchlej a správnej diagnózy a zahájenie akútnej liečby. Tá spočíva v odoslaní pacienta záchrannou službou do katerizačného centra za liečby všetkých príznakov. V tomto centre potom spriechodnia jeho uzavretú tepnu a obnovia prietok krvi srdcovým svalom. Pochopiteľne, čím skôr dôjde k zákroku, tým menšie bude poškodenie srdcovej svaloviny a tým lepšie bude mať pacient vyhliadky do budúcna. Mali by sme ale myslieť najmä na príčiny, ktoré k tomuto závažnému ochoreniu vedú a snažiť sa im predchádzať. Patrí k nim najmä zdravá životospráva, zaradenie pestrej stravy, neprejedanie sa, zákaz fajčenia, zvýšenie pohybovej aktivity a tak ďalej. A pochopiteľne, aj tu je vhodná pravidelná vnútorná detoxikácia organizmu, aby sme svoje orgány udržali čo najďalej v najlepšom aktívnom stave.

Autorka: MUDr. Lenka Hodková

Produkty vhodné pri problémoch s tlakom: