ecomail.cz

Základ biologických hodín

Bunky počas rastu prechádzajú 12-minútovými periódami zväčšovania objemu a následného „odpočinku“. Zaujímavé je, že detoxikačný a regeneračný systém Diochi Regenerácia vo Sfére má 12 základných produktov a tiež, že ľudská duša váži 12 gramov.

Základom energetického systému tela je 12 základných energetických dráh, ktoré prechádzajú naším telom ako rozvodná elektrická sieť v našom dome. Deň má 24 hodín a polovica dňa je 12 hodín. O tom, že ľudia, mnoho ďalších živočíchov a do značnej miery aj rastliny podliehajú každodennému rytmu, dnes nikto nepochybuje. Kto si chce počas spánku odpočinúť a zregenerovať svaly, mal by ísť spať skoro, pretože od 23. do 2. hodiny prebieha regenerácia a hlboká fáza spánku. Kto chodí spať včas, dokáže regenerovať svoj imunitný systém. Ten môžeme podporiť produktom Viraimun, ale základom je ísť spať včas. Keď zaspávame po 2. hodine v noci, už si veľmi neodpočinieme. Aby sme naše telo aj bunky dokázali veľmi rýchlo regenerovať, na to slúži dvanásťstupňový regeneračný systém Sféra. Keď prejdeme všetkými dvanástimi stupňami regenerácie, urobíme veľmi mnoho pre regeneráciu buniek. Už po niekoľkých prvých produktoch miznú rôzne alergie a zdravotné problémy. Telo sa prečistí po fyzickej, aj po psychickej stránke a na konci dvanásťstupňovej regenerácie skonštatujeme, že je ako vymenené. Mnoho ľudí nechce prípravky užívať pravidelne, ale práve v tej pravidelnosti je základ.


Aké hodiny ukrýva bunka vo vnútri?
Celá aktivita tela, od základných metabolických reakcií až po najvyššie intelektuálne prejavy, je riadená cirkadiánnym rytmom, ktorý má za normálnych podmienok periódu 24 hodín. Už pred 40 rokmi sa však vedelo, že niektorí pacienti s rakovinou a niektorí veľmi starí ľudia boli postihnutí akýmsi nekontrolovaným posunom biologických hodín. Rovnako tak sa skúmaním ukázalo, že strata kostnej a svalovej hmoty u astronautov bola spôsobená narušením ich pravidelného denného rytmu. Do určitej miery to platilo aj o následkoch časového posunu pri prelete niekoľkých časových pásiem.

Proteíny v dennom a nočnom rytme
James Morré a jeho žena Dorothy na Purdue University vo West Laffayette v Indiane v USA objavili, že bunky v našom tele prechádzajú počas rastu 12-minútovými periódami zväčšovania objemu a následného „odpočinku“, lepšie povedané reguláciou ďalších bunkových funkcií. Ukázalo sa, že za túto periodicitu zodpovedá proteín s akýmisi dvoma „janusovskými“ tvárami a že medzi týmito dvoma formami kmitá. Janus je dvojhlavý rímsky boh počiatku všetkých vecí, ochranca dverí a brán a zároveň boh vchodu a východu (preto býva zobrazovaný s dvoma tvárami, z ktorých jedna hľadí dopredu, druhá dozadu). Je jedným z najstarších rímskych bohov. S Janusom bol spájaný počiatok dňa, prvý deň v mesiaci a prvý mesiac v roku. V Ríme bol postavený chrám Ianus v podobe dvojitej brány, ktorá sa zatvárala len v období mieru. Bohužiaľ sa táto stavba nezachovala. Je pozoruhodné, že proteíny hrajúce dôležitú úlohu v svetelnom a teplotnom rytme boli už pred niekoľkými rokmi objavené napríklad v plesni Neurospora crassa a v muškách „octomilkách“, ktoré sa využívajú ako vhodné fyziologické, genetické a cytostatické modely pre vedecký výskum. V tkanivách cicavcov boli objavené faktory pôsobiace na denný rytmus; niektoré hrajú rolu v našej genetike a vo vlastnostiach génov, iné v pohybovej aktivite celého ľudského organizmu a v mnohých ďalších činnostiach. V rastlinách boli nájdené proteíny nazvané kryptochromy, ktoré majú kľúčovú rolu v nastavení biologických hodín. Znalosť biologických hodín buniek človeka bude mať vplyv na objasnenie dlhovekosti a samoregenerácie. Skôr, ako vedci rozlúštia kódy buniek, nezostáva nič iné len vsadiť na osvedčené staré spôsoby regenerácie – chodiť včas spať a používať bioinformačné produkty Diochi.

Orgánové hodiny podľa tradičnej čínskej medicíny

Podľa tradičnej čínskej medicíny sa tok energie v našom tele mení v 24-hodinových cykloch.

Učenci túto dynamiku energie popísali v orgánových hodinách. Denný cyklus rozdeľujú na 12 častí, vždy po dvoch hodinách, ktoré zodpovedajú dvom orgánom. Každý z týchto orgánov sa raz za 24 hodín dostane na 2 hodiny do aktívnej činnosti a o 12 hodín na 2 hodiny do útlmu. 12 orgánov je spojených do 6 dvojíc. Každá
dvojica je tvorená jedným jinovým (plným) a jedným jangovým (dutým) orgánom. Tieto dva orgány, ktoré čínska
medicína nazýva párové, sa vždy vzájomne ovplyvňujú a ich aktívne hodiny nasledujú po sebe.


Kedy sú orgány aktívne?
Zmeny v aktivite orgánov majú význam aj pre liečbu.
Najefektívnejšie je, keď sa na niektorý konkrétny orgán liečebne pôsobí práve v čase jeho najvyššej aktivity.
Pečeň - aktívna od 1. do 3. hod.
Pľúca - aktívne od 3. do 5. hod.
Hrubé črevo - aktívne od 5. do 7. hod.
Žalúdok - aktívny od 7. do 9. hod.
Slezina a pankreas - aktívne od 9. do 11. hod.
Srdce - aktívne od 11. do 13. hod.
Tenké črevo - aktívne od 13. do 15. hod.
Močový mechúr - aktívny od 15. do 17. hod.
Obličky - aktívne od 17. do 19. hod.
Perikard - aktívny od 19. do 21. hod.
Trojitý ohrievač - aktívny od 21. do 23. hod.
Žlčník - aktívny od 23. do 1. hod.

Autor: Vladimír Ďurina