ecomail.cz

Základné informácie k členstvu

Platnosť členstva:
Členstvo vo Sféra Klube Diochi má platnosť 1 rok (12 mesiacov).
Ak nedôjde k predĺženiu členstva, nastáva 6 mesačná ochranná doba.
Po uplynutí ochrannej doby je členstvo zrušené.
Nové členstvo je možné uzatvoriť po 12 mesiacoch od uplynutia doby predchádzajúceho členstva.
Členstvo je možné predĺžiť zakúpením „Balíčkom obnovy“.

Uplatnenie zliav:
Výška dosiahnutej zľavy má platnosť 1 mesiac.
Hodnotu zľavy môžete uplatniť maximálne do výšky 30% z celkovej hodnoty nákupu.
Zľavu je možné uplatniť po častiach.
Zľavu nie je možné uplatniť na nákup za účelom predĺženia členstva, tj. balíček „Obnova registrácie“.

Aktuálne informácie o dosiahnutých výškach zliav sú k dispozícii v elektronickom Osobnom účte člena na internetových stránkach www.diochi.sk

Výška zliav za výsledky daného mesiaca je možné uplatniť po 1 mesiaci, v ktorom sú výsledky spracované. To znamená, že napríklad zľavy za mesiac január môžu byť uplatnené v mesiaci marec. V mesiaci február sú obchodné výsledky mesiaca január spracovávané a pripravované k zúčtovaniu a uplatneniu výšky zliav.

Osobný účet: Získava každý pri svojej registrácií do Sféra Klubu Diochi.
V osobnom účte nájdete:
Informácie o výške dosiahnutej zľavy za uplynulý mesiac.
Archív dosiahnutých zliav a provízií za uplynulé obdobie.
Formuláre pre zmenu osobných údajov.

Členská karta:
K nákupu produktov za výhodné členské ceny vás oprávňuje Členská karta.
Karta obsahuje unikátne ID člena a je vám vydaná pri registrácií do Sféra Klubu Diochi.
Vaše ID číslo používajte pri komunikácií s Diochi.