ecomail.cz

O DIOCHI

Sme výhradný dovozca a distribútor prírodných bylinných produktov značky DIOCHI

  • naše poslanie je "zdravý a vitálny život" prostredníctvom prírody a princípov tradičnej čínskej medicíny  
  • zakladateľom a majiteľom DIOCHI je uznávaný bioterapeut Vladimír Ďurina
  • p. Ďurina vytvoril originálne receptúry a unikátny systém "Regenerácia vo Sfére" pre celostnú regeneráciu a detoxikáciu ľudského organizmu na princípoch tradičnej čínskej medicíny
  • predávame prírodné bylinné produkty - tinktúry, kapsuly, tablety, kozmetiku a bylinné nápoje "čaje" s pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus
  • bylinné produkty sa vyrábajú v Českej republike, z toho 4 produkty sa vyrábajú na Slovensku
  • jednotlivé zložky bylinných produktov dôkladne vyberáme po celom svete s ohľadom na ich kvalitu, pestovanie, skladovanie, spracovanie, energetické a fytoterapeutické hodnoty
  • sme na trhu viac ako 15 rokov a pomohli sme tisícom ľudí zlepšiť kvalitu ich života

SILA NÁZVU A LOGA

Názov firmy vznikol spojením slov Dio a čchi, čo môžeme preložiť ako „božská energia".  Je to energie, ktorá je všade okolo nás, energia potrebná pre náš život.

Kruh – symbol večného života, ktorý nemá začiatok ani koniec.

Tri elipsy – 3 základné princípy, pomocou ktorých sa diferencovala prapôvodná hmota. Posvätná trojnosť, ktorú nachádzame vo všetkých náboženských a filozofických systémoch. Sú pootočené k sebe v uhle 120°, co vyjadruje ich harmonický vzťah.

Kruh vnútri každej elipsy – symbolizuje vzájomnú prepojenosť mikrokozmu a makrokozmu.

Otvorená elipsa a kruh do vonkajšieho priestoru - vyjadruje nutnosť trvalej energetickej výmeny s okolím. Pri porušení tejto podstaty akákoľvek existencia zaniká.

HISTÓRIA A ÚSPECHY

200302.05.2003 v 11 hod. 4 minúty založenie českej spoločnosti Diochi spol. s r. o.
2004uvedenie prvného produktu Detoxin kvapky na trh Vydanie prvného čísla časopisu Sféra
2005Bylinný produkt Baktevir získal 1. miesto „Najlepší prírodný produkt“ na medzinárodnej výstave ECOMED, PL
2007Bylinný produkt Detoxin získal 2. místo „Najlepší prírodný produkt“ na medzinárodnej výstave ECOMED, PL
2008Spoločnosť DIOCHI získala 2. miesto na medzinárodnej výstave ECOMED, PL v kategórií ,,Najlepšie kombinácia bylín v prípravkoch Medicína Ďalekého východu“
2010Bylinný produkt Deviral získal 3. miesto „Najlepší prírodný produkt“ na medzinárodnej výstave ECOMED, PL

V SÚČASNOSTI MÁ DIOCHI DESIATKY PRODUKTOV S VLASTNÝMI RECEPTÚRAMI A OBCHODNÉ ZASTÚPENIE V NIEKOĽKÝCH KRAJINÁCH EURÓPY.