ecomail.cz

„Pomáhame ľuďom nachádzať zdravie a vitalitu.“


DIOCHI SLOVAKIA je výhradný dovozca a distribútor prírodných bioinformačných bylinných produktov značky DIOCHI na Slovensku.

My v spoločnosti DIOCHI Slovakia veríme, že poslaním prírodnej medicíny je prinášať ľuďom zdravie, vitalitu a krásu. Preto spájame tisícročiami overené poznatky z čínskej medicíny s najnovšími informáciami z oblastí fytoterapie a alternatívnej medicíny. Spolupracujeme s laboratóriami vo svete, využívame byliny rastúce na našom území a prinášame aj účinné rastliny z exotických krajín. 

Naše prírodné výživové doplnky tvoria bioinformačné bylinné tinktúry, kapsuly, kozmetika, bylinné nápoje a prírodné šumivé tablety. 


Originálne receptúry

Autorom všetkých originálnych receptúr DIOCHI je český bioterapeut Vladimír Ďurina.
„Prírodné produkty DIOCHI sa zakladajú na skladbe rastlín, minerálov, silíc a bioinformácií, ktoré zvyšujú účinnosť prípravkov,“ hovorí Vladimír Ďurina.

100 % kvalita

Kvalita produktov DIOCHI je pre nás najvyššou prioritou. Naše kľúčové byliny sa zbierajú v najčistejších oblastiach Paraguaja. Ďalšie byliny sú z Čiech, aj z Južnej Ameriky, kde sa pestujú priamo pre DIOCHI. 
Produkty vyrábame výhradne v Českej a Slovenskej republike.

Prestížne ocenenia 

Naše produkty sú úspešné doma aj vo svete a sú oceňované aj na medzinárodných výstavách. Titul Najlepší prírodný produkt získali na medzinárodnej výstave ECOMED v Poľsku bylinné kvapky DETOXIN, BAKTEVIR a kapsuly DEVIRAL plus. Kozmetický prípravok DIOLIFT HYDROGEL získal ocenenie na prestíženej súťaži Inspiracje vo Varšave.

16 rokov skúseností

Sme rýchlo sa rozvíjajúca firma, na Slovensku pôsobíme už od roku 2004. Stoja za nami desaťtisíce spokojných zákazníkov, ktorí využívajú silu bylín ukrytú v našich produktoch. Zakladateľom, hnacím motorom a majiteľom spoločnosti je bioterapeut Vladimír Ďurina. Za inovácie a rozvoj v oblasti alternatívnej medicíny získal prestížne medzinárodné ocenenie udeľované vo Varšave, Líder z povolania. Jeho cieľom je oceniť charizmatických manažérov, lídrov z rôznych oblastí spoločenského života.

Odovzdávanie skúseností

Vieme, aké dôležité sú najnovšie informácie z oblasti zdravia. Preto prednášame, publikujeme a venujeme sa osvetovej činnosti. Pre predajcov a fanúšikov Diochi Slovakia pravidelne organizujeme Akadémiu Bioterapie plnú prednášok uznávaných lekárov, vedcov a bioterapeutov. 

SILA NÁZVU A LOGA

Názov firmy vznikol spojením slov Dio a čchi, čo môžeme preložiť ako „božská energia".  Je to energie, ktorá je všade okolo nás, energia potrebná pre náš život.

Kruh – symbol večného života, ktorý nemá začiatok ani koniec.

Tri elipsy – 3 základné princípy, pomocou ktorých sa diferencovala prapôvodná hmota. Posvätná trojnosť, ktorú nachádzame vo všetkých náboženských a filozofických systémoch. Sú pootočené k sebe v uhle 120°, co vyjadruje ich harmonický vzťah.

Kruh vnútri každej elipsy – symbolizuje vzájomnú prepojenosť mikrokozmu a makrokozmu.

Otvorená elipsa a kruh do vonkajšieho priestoru - vyjadruje nutnosť trvalej energetickej výmeny s okolím. Pri porušení tejto podstaty akákoľvek existencia zaniká.

HISTÓRIA A ÚSPECHY

200302.05.2003 v 11 hod. 4 minúty založenie českej spoločnosti Diochi spol. s r. o.
2004uvedenie prvného produktu Detoxin kvapky na trh Vydanie prvného čísla časopisu Sféra
2005Bylinný produkt Baktevir získal 1. miesto „Najlepší prírodný produkt“ na medzinárodnej výstave ECOMED, PL
2007Bylinný produkt Detoxin získal 2. místo „Najlepší prírodný produkt“ na medzinárodnej výstave ECOMED, PL
2008Spoločnosť DIOCHI získala 2. miesto na medzinárodnej výstave ECOMED, PL v kategórií ,,Najlepšie kombinácia bylín v prípravkoch Medicína Ďalekého východu“
2010Bylinný produkt Deviral získal 3. miesto „Najlepší prírodný produkt“ na medzinárodnej výstave ECOMED, PL

V SÚČASNOSTI MÁ DIOCHI DESIATKY PRODUKTOV S VLASTNÝMI RECEPTÚRAMI A OBCHODNÉ ZASTÚPENIE V NIEKOĽKÝCH KRAJINÁCH EURÓPY.