ecomail.cz

PRVOK VODA - energia chladu

Obličky

 • Obličky uschovávajú esenciu.
 • Obličky riadia vodu (metabolizmus vody v organizme).
 • Obličky riadia nasávanie čchi (riadia nádych, pľúca, potom výdych).
 • Obličky riadia kosti.
 • Vonkajším otvorom obličiek sú uši.
 • Kondícia obličiek sa prejavuje na vlasoch (šedivenie vlasov)

Močový mechúr

 • Uskladňuje moč.
 • Vylučuje moč.

Vedľajšie charakteristiky

 • Emóciou obličiek je strach.
 • Tekutinou obličiek je slina.
 • Obličky obsahujú Meng Men (Oheň života).

Základné príznaky postihnutia:

 • Bolesti a nepevnosť v bedrách a kolenách.
 • Nočné pomočovanie.

STRACH

 • Strach vyvolá pokles čchi.
 • Strach zraní obličky.