ecomail.cz

Nákupný košík

Vážení zákazníci týmto Vás chceme vyzvať k zodpovednému správaniu sa a zvýšenej empatii, ktorá je teraz základ pri doručovaní balíkov.

Preto vás prosíme aby ste si pre objednaný tovar prišli k vozidlu kuriéra a nevyžadovali od neho doručenie priamo pred bytové dvere, do kancelárie v obchodnom centre. Príjemca by mal zároveň pri preberaní rovnako ako kuriér používať ochranné pomôcky (rúško, rukavice...) a dodržiavať bezpečný odstup od kuriéra. Rovnako Vás žiadame, aby ste  do poznámky uviedli informáciu ak ste v nútenej karanténe,  aby sme o tejto skutočnosti informovali kuriéra ešte pred samotným doručením balíka!
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. 

/
Celkom k úhrade:

Adresa dodania

Spôsob platby:
Spôsob dodania: